http://www.zoofirma.ru/

Тест 2010 року Друга сесія - 7

Тест 2010 року Друга сесія

29. Цитата, винесена в заголовок тексту, належить

А  Іванові Сошенку

Б  Тарасові Шевченку

В Олександрові Кониському

Г  Володимирові Орловському

30. Директор гімназії, говорячи про Сошенка «ви... у Петербургах навчалися» (рядок 47), прагнув висловити йому

А  повагу Б  подив В  захват Г зневагу

31. Внутрішній аристократизм Сошенка ілюструють усі речення, окрім

А  «... (Шевченко) нахилився поцілувати руку, і Сошенко сказав, що жодна людина не повинна так принижуватися» (рядки 7-8).

Б  «Йому пощастило на добру душу: ровесник, панич із вигляду, насправді ж кріпак-кравець, не дав пропасти з голоду, допоміг улаштуватися в місті» (рядки 33-35).

В «Коли б ви знали, яка втіха для серця і яке привілля, утікши від світу, жити для мистецтва» (рядки 54-55).

Г  «Сошенко ставав грізним, коли при ньому візник жорстоко поводився з конем, нещадно соромив кожного, хто «жив не за совістю» (рядки 66-67).

32. Слово, виділене в реченні «Іванові не давала «халтурити» та сама сила, що колись погнала його до столиці: даний Богом талант» (рядки 51-52), означає

А  додатково працювати

Б  весело проводити час

В безоплатно працювати

Г  несумлінно працювати

33. Засобом міжфразового зв'язку першого та другого речень тексту є

А лексичний повтор

Б займенник

В  синонім

Г  прислівник

34. За стильовими ознаками текст є

А публіцистичним Б науковим В художнім Г розмовним

35. Синонімом до фразеологізму «вийти в люди» (рядок 13) є

А  вивести в люди

Б  винести на люди

В вибитися в люди

Г  вийти на дорогу

36. Зустріч Сошенка з Шевченком у Літньому саду Петербурга є, на думку автора тексту,

А  замовчуваним історичним фактом

Б  художнім домислом Шевченка

В  фактом біографії Шевченка

Г фактом зі спогадів Сошенка

Теги: зно, тестування, українська мова, іі сесія, зно тест, зно тести онлайн, тест 2010 року 2 сесія, тест зно

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/