Установіть відповідність між жанром і персонажем твору

  • 1. повість
  • 2. комедія
  • 3. роман
  • 4. поема
  • А. Григорій Многогрішний
  • Б. Дідона
  • В. Мокій Мазайло
  • Г. Палагна
  • Д. Іван Дідух

А Б В Г Д
1
2
3
4

Інші питання теми