Установіть відповідність між жанром і персонажем твору

  • 1. поема
  • 2. роман
  • 3. повість
  • 4. комедія
  • А. Мокій Мазайло
  • Б. Дідона
  • В. Палагна
  • Г. Григорій Многогрішний
  • Д. Іван Дідух

А Б В Г Д
1
2
3
4

Інші питання теми