Установіть відповідність між жанром і персонажем твору

  • 1. поема
  • 2. повість
  • 3. роман
  • 4. комедія
  • А. Григорій Многогрішний
  • Б. Мокій Мазайло
  • В. Іван Дідух
  • Г. Дідона
  • Д. Палагна

А Б В Г Д
1
2
3
4

Інші питання теми