Установіть відповідність між жанром і персонажем твору

  • 1. комедія
  • 2. роман
  • 3. поема
  • 4. повість
  • А. Палагна
  • Б. Григорій Многогрішний
  • В. Іван Дідух
  • Г. Дідона
  • Д. Мокій Мазайло

А Б В Г Д
1
2
3
4

Інші питання теми