Установіть відповідність між жанром і персонажем твору

  • 1. поема
  • 2. комедія
  • 3. повість
  • 4. роман
  • А. Палагна
  • Б. Іван Дідух
  • В. Григорій Многогрішний
  • Г. Мокій Мазайло
  • Д. Дідона

А Б В Г Д
1
2
3
4

Інші питання теми