Фразеологічний словник

Список запитань

Фразеологічний зворот ужитий у реченні Правильним є тлумачення фразеологізму У реченні «Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління» (рядки 9—11): Фразеологічний зворот ужито в реченні До фразеологізму перебиватися з хліба на воду, використаного в реченні «Перебиваючись із хліба на воду, бідуючи, 1901 року він написав наукову працю...» (рядки 9-10) НЕ МОЖЕ БУТИ синонімом фразеологізм Фразеологічний зворот ужито в реченні Фразеологізм має значення Фразеологізм перевернути душу в реченні «І Бетховен перевернув мені душу...» (рядок 24) означає Доберіть до фразеологізмів антоніми Доберіть до фразеологізмів синоніми. Фразеологізмом є вислів Синонім до фразеологізму з речення «Він справді набив руку старанними наполегливими й самозреченими вправами» (рядки 39-40) Синонімом до фразеологізму «вийти в люди» (рядок 13) є Синонім до фразеологізму, виділеного в реченні «Досить було КИНУТИ ОКОМ, проглянути кілька сторінок – і суть схоплено» (рядки 19–20) – Фразеологізм, що має значення «доходити до суті справи», є в реченні Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами. Доречне завершення речення «А я стою, затамувавши подих і [...]» наведено в рядку Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів. Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів. Замініть фразеологізм одним словом. Замініть фразеологізм одним словом. Замініть фразеологізм одним словом. У фразеологізмах «у вогонь і ...», «і кінці в ...», «як у ... дивитися» замість пропусків має бути слово З-поміж сполучень слів тексту фразеологізмом НЕ є Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.