http://www.zoofirma.ru/

Тест 2014 року. Перша сесія

Частина 1 Українська мова

Завдання 1–10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді.

 

1. М'який знак треба писати на місці обох пропусків у рядку

А їдал..ня не працює, далеке майбут..нє

Б ткац..кий верстат, срібний лан..цюжок

В на тонкій жердин..ці, станьте поруч

Г обчислювал..ний прилад, дон..чине свято


2. Синонімом до слова головний є

А останній

Б чільний

В завзятий

Г другорядний


3. Правильно утворено форму кличного відмінка іменників у всіх рядках, ОКРІМ

А Насте, Наталю, Стефаніє

Б учителю, лікарю, викладачу

В Олександре, Дмитре, Юріє

Г бабусю, хлопче, сестро


4. Другий склад наголошений у слові

А приятель

Б недруг

В відгомін

Г обранець

 

5. Суфікс -ик має однакове значення в усіх словах, ОКРІМ

А історик

Б братик

В зайчик

Г лебедик


6. Неправильно побудовано речення

А Портретисти прагнуть відтворити настрій і почуття людини.

Б Крим дуже сподобався поетові та присвятив йому багато віршів.

В Музика здатна пробудити в нас і веселі, і похмурі емоції.

Г Актриса майстерно перевтілювалась у свою героїню й ніби жила її життям.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/