http://www.zoofirma.ru/

Тест 2014 року. Друга сесія

Зміст статті

Частина 1 Українська мова

Завданая 1-10 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише одив правильний. Виберіть правильний, на Вашу думку, варіант відповіді, позначте його в бланкц А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок у бланку А, тому що комп’ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

1. Апостроф на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А черв..ячок, в..юнкий, р..юмсати

Б без..іменний, п..єса, з..єднаний

В мільярд, жнив..яний, пред..явник

Г пір..їнка, трав..янистий, зів..яти


2. Антонімічну пару вжито в прислів'ї

А Діти – як квіти: поливай, то ростимуть.

Б Малі діти – малий клопіт, а підростуть – буде великий.

В У дитини заболить пальчик, а в матері серце.

Г Рідня до півдня, а як сонце зайде – ніхто не знайде!


3. Правильною є форма займенника в словосполученні

А з твоєго району

Б на тім березі ріки

В звернутися до їх

Г всим підприємцям


4. Другий склад наголошений у слові

А завдання

Б сантиметр

В одинадцять

Г запитання


5. Граматичну помилку допущено в реченні

А Край дороги, якою їхали вершники, густо цвіли ромашки.

Б Це був красивий молодий хлопець, який лише вчора покинув шкільну парту.

В Мліла під блакитним небом земля, яка напоєна була життєдайним теплом весняного сонця.

Г Степ розлігся перед мандрівником, який переливався барвами весняного цвіту.

 

6. Спільнокореневим до слова «сонний» є

А унісон

Б соняшник

В спросонку

Г соната

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/