http://www.zoofirma.ru/

Алфавіт

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Алфавіт – це усталена сукупність умовних знаків, що передають звуки мови, тобто букв, у певному порядку. Алфавіт – слово грецького походження. Створене від назви перших літер грецького алфавіту. В українській мові є кулька синонімів до цього слова. Перше – «азбука», походить від давньослов’янських перших літер «аз» і «буки». Друге – «абетка», ближче до наших днів. У 19 столітті в західній частині України алфавіт називали «абецадлом», тут виразно відчувається вплив романо-германських мов – відоме нам за школи «А», «В» і «С».

Український алфавіт налічує 33 літери. Передбачено два типи накреслення літер: велика і мала.

Кожна буква має свою назву, що не співпадає по звучанню із звуком, який вона передає

Буква

Назва

Буква

Назва

Буква

Назва

Буква

Назва

Буква

Назва

Буква

Назва

А а

а

Е е

е

Ї ї

йі

О о

о

Ф ф

еф

ь

м'який знак

Б б

бе

Є є

йе

Й й

йот

П п

пе

Х х

ха

Ю ю

йу

В в

ве

Ж ж

же

К к

ка

Р р

ер

Ц ц

це

Я я

йа

Г г

ге

З з

зе

Л л

ел

С с

ес

Ч ч

че

Ґ ґ

ґе

И и

и

М м

ем

Т т

те

Ш ш

ша

Д д

де

І і

і

Н н

ен

У у

у

Щ щ

ща

Буква «ь» не має свого фонетичного відповідника, бо вона передає на письмі м'якість вимови. Саме тому в фонетичній транскрипції м'який знак окремо не позначається, а лише скісною рисочкою вгорі справа від літери. Детальніше про специфіку передачі звуків буквами в статті тут.

Крім того, в українському алфавіті існують значки на позначення: твердої вимови – апостроф – «’»; наголос – «΄», перенос – «-», дефіс - «-», а також розділові знаки: кома - «,», тире - « – », лапки – «», двокрапка - «:», дужки - «()», три крапки - «…», крапка з комою – «;», знак питання – «?», знак оклику – «!».

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Читати інші теми з розділу "Лексикологія. Фразеологія""Фонетика.Графіка" згідно вимог ЗНО

Голосні звуки

Приголосні тверді і м'які

Приголосні дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі

Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ.

Склад

Правила переносу слів в українській мові

Складоподіл

Наголос, наголошені й ненаголошені склади

Наголос продовження: складні слова, логічний наголос

Уподібнення приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків. Продовження

Спрощення в групах приголосних

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Основні випадки чергування у-в

Основні випадки чергування і-й

Зведена таблиця "Класифікація приголосних української мови"

Класифікація приголосних української мови

 

Нове у Блозі: "Фонетичний запис. Зведені правила"

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

 Теги: зно, тестування, українська мова, графіка, алфавіт, абетка, правила мова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/