http://www.zoofirma.ru/

Склад.

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

 

Склад – це найменша одиниця мовлення, один голосний звук або голосний звук з одним чи кількома приголосними. Специфіка складу в тому, що вимовляється він одним поштовхом видихуваного повітря. Кількість складів у слові залежить виключно від голосних (вони є основою складу, тобто складотворчими). Відповідно є слова односкладові (м'яч), двоскладові (сон-це), трискладові (го-ло-ва) та багатоскладові (не-за-леж-ність, ба-га-то-ком-по-нен-тність).

Увага: дефісами в межах слова розділено склади.

Приголосні в складі є нескладотворчими одиницями. Один або кілька приголосних можуть стояти як перед, так і після голосного звука (яр-ма-рок, при-го-да, мо-люск).

Увага: не забуваймо, що букви я, ю, є, ї мають в собі голосні звуки [а],[у],[е],[і], тобто можуть створювати окремі склади (мрі-я, ся-я-ти).

Якщо склад закінчується на голосний звук – він є відкритим (свя-то, мо-ре), а якщо на приголосний – то закритим (чер-вень, біл-ка).

 

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Читати інші теми з розділу "Лексикологія. Фразеологія""Фонетика.Графіка" згідно вимог ЗНО

Голосні звуки

Приголосні тверді і м'які

Приголосні дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

Правила переносу слів в українській мові

Складоподіл

Наголос, наголошені й ненаголошені склади

Наголос продовження: складні слова, логічний наголос

Уподібнення приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків. Продовження

Спрощення в групах приголосних

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Основні випадки чергування у-в

Основні випадки чергування і-й

Зведена таблиця "Класифікація приголосних української мови"

Класифікація приголосних української мови

 

Нове у Блозі: "Фонетичний запис. Зведені правила"

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Теги: зно, тестування, українська мова, фонетика, склад, правила мова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/