http://www.zoofirma.ru/

Пробний тест 2009

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ - 2009

ПРОБНЕ ТЕСТУВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ

Час виконання - 180 хвилин

Тест складається з трьох частин. Частина 1 містить 36 завдань закритої форми з української мови, а Частина 2-24 завдання з української літератури, відповіді на які Ви маєте позначити в бланку А. Частина 3 передбачає написання власного висловлення в бланку Б. Правила виконання зазначені перед завданнями кожної нової форми.

Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті

1. Відповідайте тільки після того, як Ви уважно прочитали та зрозуміли завдання.

2. У разі необхідності використовуйте ж чернетку вільні від тексту місця в зошиті.

3. Намагайтеся виконати всі завдання.

Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б

1. До бланків записуйте лише правильні, на Вашу думку, відповіді.

2. Відповіді вписуйте чітко, згідно з інструкцією до кожної форми завдань.

3. Неправильно позначені, закреслені та підчищені відповіді в бланку А -це ПОМИЛКА.

4. Якщо Ви записали відповідь неправильно, можете виправити її у відповідному місці бланка

5. Виконавши завдання Частини 3, запишіть власне висловлення на бланку Б.

6. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних до бланка А, та якості виконання творчої роботи.

7. Перш ніж виконувати завдання, позначте номер Вашого зошита у відповідному місці бланка А та бланка Б.

Ознайомившись із інструкцією, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. їх має бути 20.

Бажаємо Вам успіху!

© Український центр оцінювання якості освіти, 2009

 


Частина 1 Українська мова

Завдання 1—7 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

1. Виділене слово вжито в прямому значенні в реченні

А  Долинами пісня літає.

Б  Ви знаєте, як сплять старі гаї?

В  Шелестом опалого листя зітхає лісова стежка.

Г  Хазяїн коротко відповідав на запитання гостя.


2. Фразеологічний зворот ужито в реченні

А  Сама від себе ще така далека, немов оце приніс мене лелека.

Б   Не лякайся моєї любові, хоч сніги залягли, як літа.

В  У небі вітер кучерявий колише теплую блакить.

Г   Життя - єдина мить, для смерті ж вічність ціла.


3. Складним є речення

А  Досвітній вогонь запали, поки ще зоря не заграла.

Б  Сідають на озера уночі натомлені в дорозі дикі гуси.

В  Вітер загуляв, заблудив у полі та й пита дороги у сестри-тополі.

Г  І від щастя, а може, від горя промінь сонячний серце пропік.


4. Частку вжито в рядку

А  Ніколи мені не забути красу незвичайну.

Б  Найкраща пора у людини - кохання.

В  Садочки зацвіли, неначе полотном укриті.

Г  Із-за лісу, з-за туману, місяць випливає.

Прочитайте текст і виконайте завдання 5—7.


(І)Здавна люди налічували в дощовій веселці сім кольорів червоний, жовто-гарячий, жовтий, зелений, голубий, синій і фіолетовий. (2)Можливо, у цій сімці наші предки вбачали щось таємничо-магічне. (3)Недарма ж тиждень складався з семи днів, а на небі налічували тоді сім планет. (4)Придивляючись до веселки уважніше, не можна не помітити різні відтінки, що поступово переходять один в один. (5)Цих відтінків безліч.

5.   Орфографічну помилку допущено в слові

А   жовто-гарячий

Б   таємничо-магічне

В   недарма

Г   не помітити6. Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А   першому

Б   другому

В   третьому

Г   четвертому


7. Вставне слово є в реченні

А   першому

Б   другому

В   третьому

Г   п'ятому


Завдання 8—23 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

8. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А   ..кам' яніння, ро..біжність, ..тягування

Б   ..худнути, ..шерхнути, ..фабрикувати

В   ..тирати, ро..тирати,.. тримувати

Г   ..правіку, ..хвальний, роз..тавити

Д   ..початку, ..хоплений, безпечний


9. Літеру е на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка

А   н..сти, вит..рати, гр..чаний, зел..ніти

Б   реш..то, кол..со, вис..пати, кл..котати

В   зач..пити, розпоч..нати, п..кти, ч..брець

Г   мар..во, прич..пити, ш..птати, гороб..ня

Д   тр..мтіти, ос..литися, ненав..діти, куч..рявий


10. Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку

А   шість, шести, шістьом, шістьома

Б   п' ятнадцять, п' ятнадцяти, п' ятнадцятьом, п' ятнадцятьма

В   шістдесят, шестидесяти, шістдесятьом, шістдесятьма

Г   сімсот, семисот, семистам, сімомастами

Д   вісім тисяч, восьми тисяч, вісьмом тисячам, вісьмома тисячами


11. М'який знак на місці пропуску НЕ пишеться в усіх словах рядка

А  дівчин..ці, порад..те, сіл..лю

Б  кур..йозний, соломин..ці, тон..ший

В  батал..йон, сяд..те, ремін..чик

Г  куз..ня, смієш..ся, голубон..ці

Д  велетен..ський, Галин..ці, посун..ся12. Подвоєння літер НЕ відбувається в усіх словах рядка

А  груп..а, нет..о, коміс..ія

Б   клас.., тер..аса, сю..реалізм

В   ап..аратура, і..раціональний, крос..ворд

Г   мас..аж, оперет..а, донба..ський

Д   кол..егія, ман..а, коміс..ія


13. Закінчення -а у формі родового відмінка мають усі іменники в рядку

А  Пирятин, відсоток, квадрат

Б  трикутник, мітинг, атестат

В  Краматорськ, Кавказ, Київ

Г  радіус, гопак, синтез

Д  монітор, водограй, Тернопіль


14. Помилку допущено в рядку

А  сама вигідна угода

Б  більший за нього

В  згідно з інструкцією

Г  піклуватися про матір

Д  засіб для відбілювання


15. Виділене слово є сполучником і його слід писати разом у реченні

А  Ми вірші пишемо про/те, як стати біля дум на варті.

Б  Я хочу жити так, що/б серце билось в такт з гарячим серцем рідного народу.

В  Співай же за мною про/те, як весною усе відживається знов.

Г   Всяк лицар має з королем ходити у походи, за/те він матиме собі і ласку, й нагороди.

Д  За/те, що жили ми в цей зоряний час, нам заздрити будуть нащадки.


16. Через дефіс пишуться всі слова в рядку

А  мовно/літературний, суспільно/корисний, суспільно-політичний

Б  навчально/виховний, військово/морський, південно/східний

В  східно/слов'янський, фізико/математичний, жовто/зелений

Г  віце/прем'єр, сімдесяти/річчя, генерал/полковник

Д  військово/зобов'язаний, п'яти/денний, воєнно/стратегічний


17. Правильно утворено форму наказового способу дієслова в рядку

А  ходімте

Б  дозволимо

В  не мовчімо

Г  пішли

Д  подякуємо


18. Кома перед і ставиться в реченні (коми пропущено)

А   Мова українська сповнена» поетичної грації і тому досить важка для перекладу.

Б   Доба Мазепи - це час економічного політичного і культурного відродження України після Руїни.

В   Тема матері завжди була є і вічно залишатиметься актуальною як у народних піснях так і в професійній творчості.

Г   Треба зазначити що економічних понять в останні десятиліття з'являється все більше і більше.

Д  Жовто-блакитні барви символізують дві першооснови буття дух і матерія добро і зло вогонь і вода батько і мати.


19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка

А здоров'я, повітря, щирість

Б  сяйво, щодня, дзенькіт

В кузня, гілля, якість

Г   гравюра, каяття, щавель

Д  вождь, в'язень, їдальня


20. Граматичну помилку допущено в реченні

А  Наполегливо тренуючись, нас не полишає віра в перемогу.

Б  Ми наполегливо тренуємося, і нас не полишає віра в перемогу.

В  Нас не полишає віра в перемогу, бо ми наполегливо тренуємося.

Г   Ми наполегливо тренуємось, і тому нас не полишає віра в перемогу.

Д Якщо будемо наполегливо тренуватися, ми переможемо.


21. Закінчення -е у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку

А козак, земля, Богдан, син

Б  пісня, Катря, Назар, школяр

В  юнак, начальник, хлопець, Степан

Г директор, Антон, Валерій, брат

Д  президент, сержант, Микита, Михайло


22. Поширеним є речення

А Дід був ковалем.

Б  Минула тривожна ніч.

В  Хай він чекає.

Г Осінь буде ясніти.

Д Дві верби говорили-балакали.


23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

А  джерело [д͡жеиреилó], просьба [прóз'ба]

Б   принісши [приен'íсши], ллється [л':éц':á]

В   купаєшся [купáйеишс'а], п'ять [пйат']

Г   ясний [йасниѝй], молотьба [молот'бá]

Д  кігті [к'íгт'і], знання [знан':á]Завдання 24—28 передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і зробіть позначки в бланку на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види Вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

24.    Односкладне речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Приклади

А Не хвали мене в вічі, не гудь коза очі.

Б Доберемося за три годиночки, за стонадцять верст до родиночки.

В Завіяло, заговорило снігом у полі, попід садом і в саду.

Г Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани.

Д Зелене море зроблять із Дніпра.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 

 

25.    Вид підрядного речення

1 означальне

2 з'ясувальне

3 обставинне причини

4 обставинне місця

Приклади

А Сюди, де вуличка забута, приїхав по дитячі сни.

Б Люблю, коли у вікно розкрите шумлять без­журно дерева.

В Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина-дитина.

Г Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була.

Д Поет не боїться від ворога смерті, бо вільная пісня не може умерти.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 

 

26. Відокремлений член речення

1 означення

2 прикладка (різновид означення)

3 обставина

4 додаток

Приклади

А Сам Лисенко, бездоганний лицар української пісні, прекрасний композитор і піаніст, зостався в моїй пам'яті як найчарівніша людина.

Б Он хмарки бредуть повільно одна за одною над самим обрієм, схожі на білих лебедів.

В Не чути ніякого голосу, крім вівчарської трембіти, десь на далекій полонині.

Г Ви щасливі, високії зорі, все на світі вам видно звисока.

Д Троянди, гріючись на сонці нескупім, нам серце радують відродженням своїм.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 


27.    Фразеологізм

1  Високо літати

А мріяти про майбутні досягнення

Б незрозуміло пояснювати

В мати впливових друзів

Г здобувати багатий досвід

Д посідати високе становище

2 Альфа і омега

А початок і кінець

Б причина і наслідок

В важливе і другорядне

Г заможність і злидні

Д добро і зло

З У свинячий голос

А дуже голосно

Б заздрісно

В несвоєчасно

Г даремно

Д лайливо

4 Голову гризти

А викликати хворобу

Б набридати розмовами

В напружено думати

Г втрачати надію

Д обманювати


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 

 

28. З'ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1 )Геніально обдарована сценічно, вокально й  пластично, (2)вся (З)мовби зіткана з найтонших  нервових волокон, Марія Заньковецька сорок років владарювала на сцені, (4)сіючи захват, хвилюючи уми.

А  займенник

Б  дієприкметник (як форма дієслова)

В  дієприслівник (як форма дієслова)

Г  прислівник

Д  частка


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 


Читання й аналіз тексту

Завдання 29—36 мають по чотири варіанти відповіді, серед яких ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант і позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки!

Прочитайте уважно текст (цифри в дужках позначають номери рядків) і виконайте завдання 29—36.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

Жити так, аби голуби сідали на плечі

(1-2) Дорогий сину! Дякую за листа. Утішило мене те, що ти любиш Бетховена. Розповім тобі про своє дитинство, яке було так недавно, здається.

(3-6) Музикою я марив. Коли з мамою сапав картоплю, чи ламав молоді качани кукурудзи, чи вилущував стиглу квасолю, мама завше співала. Тихо, але гарно. Над моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка. Коли пізніше наспівувала ці тужні слова, мої очі закипали сльозою - і я ховав сльози, бо встидався їх.

(7-10) У 7 класі за «похвальну грамоту» тато купив мені гітару. Я спочатку навчився грати «Взяв би я бандуру», потім кілька старих романсів, маршів. Але все було не те. І тоді я брав гітару і грав - на одній струні - своєї. Усе, що я чув, за чим тужив, чого прагнув, - усе вигравав.

(11-23) Пам'ятаю, як уперше пішов до філармонії. Пам'ятаю, як прослухав цикл лекцій про Бетховена. Яка це була людина! Усе життя - в горі, в нещасті, в муці, і він - один проти цілого світу - перемагає! Або світ прийме таким мене, як я є, - або вб'є, знищить мене. Але я - не поступлюся! І з кожної миті своєї, з кожного почуття і думки своєї зроблю свій портрет, тобто портрет цілого світу: хай знає цей світ, що я вижив і доніс до людей усе, що хотів. А що хотів донести? Що люди мають жити, як янголи: з любов'ю одне до одного, з почуттям, що всі люди - брати, рівні, чесні, богоподібні, всесильні, незламні, кришталеві. Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і чуються братами, просвітлими душами, що ширяють межи небом і землею - як степові жайворонки, співом славлячи сонце, і дощ, і сніг, і бурю, і річку, і дерева, і птаство, і метеликів, і тигрів, і бедриків (сонечка), і вовків. Бо все - живе і хоче жити. А те, що ми, брати, люди, зробимо доброго., піднесе небо ще вище, від нашої добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше.

(24-25) І Бетховен перевернув мені душу за час того прослуховування філармонічних концертів.

(26-37) Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей». Це прекрасна поема. Як і вся історія з Мойсеєм - прекрасна. Довго-довго народ Мойсея жив у єгипетській неволі. А він, син заможного, здається, батька, купався в молоці при дворі фараона. А перед ним ходили в рабстві його брати по крові - раби-євреї. Життя розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі. І коли йому виповнилося 40 років, він підняв свій народ, щоб вийти з неволі - через пустелю, через голод, муку, безводдя й безхліб'я. Багато хто став ремствувати: в Єгипті у них були глечики з м'ясом, а тут, на волі, - пропадай із голоду! Мойсей знав, що воля - найвище у світі, чого потребує людина. Довго він водив свій народ, але ось появилася попереду та земля, куди Мойсей – провадив свій люд. Уже - рукою досягти можна, але сили не стало в Мойсея - і він помирає на порозі нової землі, обіцяної чи то Богом, чи то волею народу.

(38-39) Після прочитання цієї поеми я забув про геологорозвідку й мандри, якими до того марив, а став літератором.

(40-41) Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про нього книжку Ромена Ролана. У нього є серія «Героїчні біографії».

(42-49) Бач, сину, я дуже хочу, аби ти виріс чесним, мужнім, мудрим чоловіком. Пригадую одного старого дідуся. Сам голодний, він, піймавши хворого голуб'ятка, ще жовтодзьобого, годував його зі своїх вуст хлібом, напував водою. Те голуб'я стрибало за ним, як за батьком. І що? Видужало голуб'я, підросло, набралося сили. У моїй пам'яті, поки й житиму, буде той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі, рамена, долоні, голову. І від того, що це було, і це бачив я і це бачили інші люди, світ став кращий. Бо й мені й іншим людям захотілося й собі жити так, аби голуби сідали на плечі.

За В. Стусом. (613 сл.)


29. Тлумачення слова філармонія (рядок 11) подано в рядку

А вищий музичний навчальний заклад

Б  будинок, де відбуваються виставки

В  установа, що організує концерти й пропагує музичне мистецтво

Г  колектив музикантів,  об'єднаних для виконання музичного твору, написаного для певного інструментального складу


30. Фразеологізм перевернути душу в реченні «І Бетховен перевернув мені душу...» (рядок 24) означає

А викликати в кого-небудь гостре почуття (тривоги, хвилювання, захоплення і т. ін.)

Б  завдавати кому-небудь страждання, муки

В  знаходити собі втіху, розраду чи розвагу в чому-небудь; утішатися

Г   боляче дошкуляти кому-небудь чимось


31. Уособлення подано в рядку

А Над моєю колискою мама співала колискові на слова Шевченка (рядки 4-5).

Б  Світ - це таночок усіх людей, які взялися за руки і чуються братами, просвітлими душами... (рядки 18-19).

В  Він підняв свій народ, щоб вийти з неволі... (рядок 31).

Г   Життя розпанькало Мойсея, але не вбило совісті й честі... (рядок 30).


32. Настанові «Жити так, аби голуби сідали на плечі» НЕ відповідає зміст рядка

А  жити з почуттям, що всі люди - брати

Б   жадати слави

В  доносити до людей слова любові ,

Г  творити добро


33. Темою тексту, яка об'єднує окремі його мікротеми, є

А   Бетховен перевернув душу

Б   виховання «чесної, мужньої, мудрої» людини

В   назавжди в пам'яті «той дідусь нужденний, якому голуби сідали на плечі, рамена, долоні, голову»

Г   вплив поеми Франка і «всієї історії з Мойсеєм» на життєвий вибір34. Основну думку автора висловлена в рядку

А  Від того, що дідуся з голуб'ятком «бачив я і... бачили інші люди, світ став кращий» (рядки 47-48).

Б   «...Те, що ми, брати, люди, зробимо доброго, піднесе небо ще вище, від нашої добрості хмари стануть біліші, небо - голубіше, а сонце - ясніше» (рядки 22-23).

В   «Чесним,  мужнім, мудрим чоловіком»  (рядок 42) можна вирости,

наслідуючи приклади героїчного, жертовного, доброчинного життя.

Г   «...Воля - найвище в світі, чого потребує людина» (рядки 33-34).


35. Ні адресант, ні адресат тексту НЕ вказані в рядку

А Утішило мене те, що ти любиш Бетховена (рядок 1).

Б  Якось у 9 класі я натрапив на Франка, його поему «Мойсей» (рядок 26).

В  Але я - не поступлюся! (рядок 14).

Г   Дуже хотів би, сину, аби ти, коли справді любиш Бетховена, прочитав про нього книжку Ромена Ролана (рядки 40-41).


36. Ознаки стилю тексту подано в рядку

А  уживання термінів, спеціальної фразеології, логічність, точність, обґрунтованість викладу

Б   повтори, пристрасність викладу (захоплення), наявність окличних речень, питань, уживання суспільно-політичної лексики, емоційно забарвлених слів, фразеологізмів

В  широке вживання побутової лексики, емоційно забарвлених і просторічних слів, неповних речень

Г   переважання стилістично нейтральних мовних засобів, уживання канцелярської лексики, відсутність емоційно забарвлених слів, гранично точний виклад

 


Частина 2 . Українська література

Завдання 37—56 мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його в бланку А згідно з інструкцією. Не робіть інших позначок, бо комп'ютерна програма реєструватиме їх як помилки.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

37. Рядки

Зажурилась Україна, бо нічим прожити,

Витоптала орда кіньми маленькії діти

взято з

А   ліричної пісні

Б   балади

В   соціально-побутової пісні

Г   історичної пісні

Д   думи


38. Чотири сонця у "Слові про Ігорів похід" символізують

А  пори року

Б  князів - учасників походу

В  руські землі

Г   полки Ігоря

Д  вимір часу (чотири дні)


39. Як поет і «мандрівний філософ» у своїх творах постає

А  Іван Вишенський

Б  Григорій Сковорода

В  Іван Котляревський

Г  Григорій Квітка-Основ'яненко

Д  Тарас Шевченко


40. Образ Прометея символізує силу й нескореність народу у творі Тараса Шевченка

А  « Сон » (« У всякого своя доля...»)

Б  «Кавказ»

В  «Гайдамаки»

Г  «І мертвим, і живим...»

Д  «Ісаія. Глава 35»


41. Про еміграцію українських селян до Канади йдеться у творі

А  «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного

Б  «Камінний хрест» Василя Стефаника

В  «Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького

Г  «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського

Д  «Людина» Ольги Кобилянської42. Вплив сентименталізму істотно позначився на творі

А  «Хіба ревуть воли, як ясла повні? »Панаса Мирного

Б   «Чорна рада» Пантелеймона Куліша

В   « Кайдашева сім' я » Івана Нечуя-Левицького

Г   «Маруся» Григорія Квітки-Основ'яненка

Д  «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського


43. Від третьої особи ведеться розповідь у творі

А  «Зачарована Десна» Олександра Довженка

Б   «Інститутка» Марка Вовчка

В   «Intermezzo» Михайла Коцюбинського

Г   «Людина» Ольги Кобилянської

Д  «Я (Романтика)» Миколи Хвильового


44. Кульмінацією роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада» є

А викрадення Лесі

Б  вибори гетьмана

В  похорон війтенка

Г   поразка Сомка

Д страта полковника Шрама


45. Основна проблема повісті Ольги Кобилянської «Людина»

А емансипація жінки

Б  кохання Олени і Стефана

В  кохання Олени і Фельса

Г   земля і людина батьки і діти


46. Слова Івана Франка «Він був сином мужика - і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком - і став велетнем у царстві людської культури. Він був са­моуком - і вказав нові, світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим» присвячено

А  Григорію Сковороді

Б  Івану Вишенському

В  Івану Котляревському

Г  Тарасу Шевченкові

Д Пантелеймону Кулішеві


47. Прочитайте уривок з поезії «Contra spem spero» Лесі Українки та визначте вір­шовий розмір

Гетьте, думи, ви, хмари осінні!

То ж тепера весна золота!

Чи то так, у жалю, в голосінні

Проминуть молодії літа?

А  чотиристопний хорей

Б   чотиристопний ямб

В   тристопний дактиль

Г   тристопний амфібрахій

Д   тристопний анапест

 


48. Серед персонажів «Лісової пісні» Лесі Українки НЕ є міфологічною істотою

А  Той, що греблі рве

Б  Той, що в скалі сидить

В  Килина

Г  Перелесник

Д  Мавка


49. Слова Миколи Хвильового «Усмішки» ... я полюбив. Полюбив їх за те, що вони запашні, за те, що вони ніжні; за те, що вони жорстокі, за те, що вони смішні і водночас глибоко трагічні...» стосуються творів

А Івана Котляревського

Б  Григорія Квітки-Основ'яненка

В  Івана Нечуя-Левицького

Г  Остапа Вишні

Д Олександра Довженка.

50. «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» - лейтмотив

А роману Пантелеймона Куліша «Чорна рада»

Б повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків»

В роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»

Г кіноповісті Олександра Довженка «Зачарована Десна»

Д новели Григора Тютюнника «Три зозулі з поклоном»


51. У новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)» центральною є проблема

А ідейного фанатизму

Б  романтики кохання

В  зради комуністичним ідеалам

Г  людина і держава

Д  ролі особистості в суспільстві


52. У якій поезії ліричний герой обіцяє зірвати для коханої «Оріон золотий»?

А  «Ви знаєте, як липа шелестить...» Павла Тичини

Б «Так ніхто не кохав...» Володимира Сосюри

В «Пісня про рушник» Андрія Малишка

Г «Балада про соняшник» Івана Драча

Д «Два кольори» Дмитра Павличка


53. Характеристика «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне» стосується образу

А  Череванихи («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)

Б   Явдохи Ґудзь («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного)

В  Марусі Кайдашихи («Кайдашева сім'я» Івана Нечуя-Левицького)

Г   Палагни («Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського)

Д  Катрі («Інститутка » Марка Вовчка)54. У повісті «Тіні забутих предків» Михайла Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності:

А зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині;

одруження з Палагною; танець із чугайстром

Б   Іван на полонині; танець із чугайстром; кохання Івана й Марічки; зустріч ворожих родів; одруження з Палагною

В  кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець із чугайстром; одруження з Палагною; зустріч ворожих родів

Г   одруження з Палагною; Іван на полонині; танець із чугайстром; зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки

Д зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець із чугайстром; одруження з Палагною


55. Персонаж роману Ліни Костенко «Маруся Чурай», який готовий захищати перед суддями головну героїню:

Ви, канцілюги, у чорнилі пальці,

бумажне кодло, воло набивне,

хватальники, в походах небувальці,

кого взялись подужати... мене?!

А Семен Горбань

Б  Іван Іскра

В  Гриць Бобренко

Г   Лесько Черкес

Д Мартин Пушкар


56. «Ліпше вмирати біжучи, ніж жити гниючи» - моральне кредо

А Якима Сомка («Чорна рада» Пантелеймона Куліша)

Б Чіпки («Хіба ревуть воли як ясла повні?» Панаса Мирного)

В Андрія Половця («Вершники» Юрія Яновського)

Г Григорія Многогрішного («Тигролови» Івана Багряного)

Д Гриця Бобренка («Маруся Чурай» Ліни Костенко)

 


Завдання 57—60 мають на меті встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного ЦИФРОЮ, доберіть відповідник, позначений БУКВОЮ, і поставте позначки в бланку А на перетині відповідних колонок і рядків. Усі інші види Вашого запису комп'ютерна програма реєструватиме як помилки.

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А! Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

57. Назва твору Тараса Шевченка

1. «Сон» («У всякого своя доля...»)

2. «Кавказ»

3. «І мертвим, і живим...»

4. «Ісаія. Глава 35»

Уривок

А

Он глянь, - у тім раю, що ти покидаєш,

Латану свитину з каліки знімають,

З шкурою знімають, бо нічим обуть

Княжат недорослих; а он розпинають

Вдову за подушне, а сина кують,

Єдиного сина, єдину дитину,

Єдину надію! в військо оддають!

Б

І спочинуть невольничі

Утомлені руки,

І коліна одпочинуть, кайданами куті!

Радуйтеся, вбогодухі,

Не лякайтесь дива, -

Се Бог судить, визволяє

Довготерпеливих

Вас, убогих.

В

Наша дума, наша пісня

Не вмре, не загине...

Од де, люде, наша слава,

Слава України!

Без золота, без каменю,

Без хитрої мови,

А голосна та правдива,

Як Господа Слово.

Г

Якби ви з нами подружились,

Багато б дечому навчились!

У нас же й світа як на те –

Одна Сибір неісходима,

А тюрм! А люду!.. Що й лічить!

От молдованина до фінна

На всіх язиках все мовчить,

Бо благоденствує!

Д

Не дуріте самі себе,

Учітесь, читайте,

І чужому научайтесь,

Й свого не цурайтесь,

До хто матір забуває,

Того Бог карає,

Того діти цураються,

В хату не пускають.


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 


58. Драматург

1 Марко Кропивницький

2 Іван Карпенко-Карий

3 Михайло Старицький

4 Іван Франко

Назва п'єси

А «Назар Стодоля»

Б «Глитай, або ж Павук»

В «Хазяїн»

Г «Украдене щастя»

Д «Не судилось»


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 

 

59. Літературний псевдонім

1 Микола Хвильовий

2 Остап Вишня

3 Панас Мирний

4 Іван Багряний

Справжнє прізвище

А Рудченко

Б Маланюк

В Лозов'ягін

Г Губенко

Д Фітільов


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 

 

60. Художній засіб

1 персоніфікація

2 тавтологія

3 оксиморон

4 риторичне питання

Приклад

А

Стомився день,

Облишив косовицю,

Дмухнув на сонце,

Заморочив ліс,

Узяв на плечі

Хмару-пуховицю

Та й рушив спати

На небесний віз...

(Іван Вирган)

Б

Десь там, у найвищих глибинах,

Десь там, у найглибших висотах,

Уся з найтемнішого світла.

Уся з найсвітлішого мороку...

Ген там, з найгіршого солоду,

Ген там, в найпалкішому холоді,

Ген там, в холоднючій спекоті...

(Іван Драч)

В

Ти пахнеш, як листя весняне,

Як дитинство моє полотняне,

Як тепла малинова стежка,

Як мамина срібна сережка...

(Дмитро Павличко)

Г

Прощаннячко, прощай. Ця місячна соната,

Прощаннячко, прости... Який скорботний сніг.

Прощаннячко. Щока. Щока. І краплі м'яти.

І сіра пелена на перламутрі сліз...

(Степан Сапеляк)

Д

Волю мій, друже вірний, чом же ти не втихаєш?

Добре, що ти не втихаєш. Згадалося знов таки:

Ішли ми осіннім лісом, і мій веселий товариш,

Щоб не згубити дороги, надламував гілочки...

(Олександр Ірванець)


А

Б

В

Г

Д

1


2


3


4


 

 

 

 

 

 

 


Частина З ВЛАСНЕ ВИСЛОВЛЕННЯ

Підтримайте або спростуйте думку: «Робити щасливими інших - найпевніший спосіб стати щасливим».

Сформулюйте тезу, наведіть два-три переконливі аргументи, які найкраще підтвердять Ваші міркування. Проілюструйте Ваші думки посиланнями на приклади з художньої літератури (зазначте назву твору, укажіть проблему, порушену письменником, художній образ, через який проблему розкрито, наведіть цитату з твору тощо), історичними фактами або випадками з життя. Не переказуйте змісту, не давайте повної характеристики образів. Сформулюйте висновки.

Роботу запишіть на бланку Б. У разі потреби використовуйте чернетку. Орієнтовний обсяг роботи - 1 сторінка (200-250 слів). Текст обсягом до 100 слів екзаменатори не перевірятимуть.

Теги: зно, тестування, українська мова, пробний тест 2009 року, зно тест, зно тести онлайн, тест зно

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/