http://www.zoofirma.ru/

Приголосні тверді і м'які.

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Увага: Оскільки фонетика вивчає звуки мови, тобто те, що ми говоримо, то відповідно, щоб відрізнити їх від букв, графічного зображення звуків, ми беремо звуки в квадратні дужки завжди.

Приголосних звуків в українській мові 32. Така велика кількість приголосних насправді створюється за допомогою м'яких звуків, які на письмі позначаються тією ж буквою, що і твердий звук. Тобто букв, що позначають приголосні на письмі – менше. М'якість на письмі передається за допомогою м'якого знаку або голосних. Детальніше на цьому моменті ми спинимося пізніше.

До м'яких приголосних належать [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [д͡з'], [р'], [й]. Запм'ятати м'які приголосні легко за допомогою вислову: «Де ти зси ці лини, дз, р».

Увага: В фонетиці і фонетичній транскрипції м'якість приголосних позначається невеликою скісною рискою, розташованою після букви вгорі: [т']. Слід пам'ятати, що м'які і тверді приголосні – це РІЗНІ звуки, хоч на письмі вони позначаються однією буквою.

Вони мають відповідні тверді пари [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [д͡з], [р].

Увага: Приголосний [й] завжди є м'яким, тому скісної рисочки біля нього писати не треба.

В певних позиціях деякі інші тверді приголосні можуть бути напівпом'якшеними, крім вищезгаданих (що можуть бути і м'якими, і твердими). Напівпом'якшеність позначається комою вгорі після звука:

Напівпом'якшеними стають: губні: [б’], [п’], [в’], [м’], [ф’], глотковий [г’], задньоязичні [х’], [ґ’], [к’], шиплячі [ж’], [ш’], [д͡ж’], [ч’] – у випадку, якщо вони стоять перед [і], або «я», «ю», «є».

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Читати інші теми з розділу "Фонетика.Графіка" згідно вимог ЗНО

Голосні звуки

Приголосні дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Співвідношення звуків і букв.

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ.

Склад

Правила переносу слів в українській мові

Складоподіл

Наголос, наголошені й ненаголошені склади

Наголос продовження: складні слова, логічний наголос

Уподібнення приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків. Продовження

Спрощення в групах приголосних

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Основні випадки чергування у-в

Основні випадки чергування і-й

 

Нове у Блозі: "Фонетичний запис. Зведені правила"

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Теги: приголосні, мякість приголосних, тверді приголосні, мякі приголосні, зно, тестування, українська мова, фонетика, правила мова

Коментарі   

-29 #1 ИРИНА 25.11.2011, 12:58
придумать слова на перший твердий(мякий) приголосний звук
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/