http://www.zoofirma.ru/

Відповіді на тест 2007 року

2007   Частина 1 УКРАЇНСЬКА МОВА

1. Виділене слово вжите в прямому значенні в реченні:

Г  На узбіччі росте високе дерево.

2. Фразеологічний зворот ужитий у реченні:

А Часу було обмаль, а він усе одно бив байдики.

3. Простим є речення:

Б Ясної тихої днини кружляє над землею, сідає на обличчя павутиння.

4. Частка вжита в рядку:

Б Науки не носить за плечима.

5. Орфографічна помилка допущена в написанні слова:

Г  сердцевина.

6. Пунктуаційна помилка допущена в реченні:

В  третьому;

7. Вставним словом ускладнене речення:

Г  п’яте.

8. Літеру с на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка:

Б ..фальшивити, пере..відчитися, ..характеризувати;

9. Літеру и треба писати в усіх словах рядка:

Д  прот..рати, к..шеня, виб..рати.

10. Помилка в написанні особових закінчень дієслів допущена в рядку:

Б  бачуть, усміхаєшся;

11. Апостроф на місці пропуску пишеться в усіх словах рядка:

Б напівкам..яний, кур..єрський, дит..ясла, без..ядерний;

12. Подвоєння літер у всіх словах НЕ відбувається в рядку:

Г  шас..і, іл..юзія, хоб..і;

13. Закінчення -а(-я) у формі родового відмінка однини мають усі іменники в рядку:

Д  баклажан.., еколог.., додатк...

14. Граматичний зв’язок порушений у словосполученні:

Б  вищий мене;

15. Виділене слово слід писати окремо в реченні:

Г То/ж не дівчина, а справжнісінький вихор.

16. Через дефіс пишуться всі слова в рядку:

А генерал/майор, кіловат/година, міні/комп’ютер;

17. Правильно утворена форма наказового способу дієслів у рядку:

В  не мовчімо

18. Перед однорідними членами речення потрібно ставити двокрапку, а після них — тире в реченні (розділові знаки пропущені):

Д  Усе навколо лóзи висип кручі ліс блищить і сяє на сонці.

19. Однакова кількість звуків і букв у всіх словах рядка:

А  щебечуть, вмиваєшся, рясно;

20. Граматична помилка допущена в реченні:

Б Перебуваючи на вокзалі, просимо вас не смітити.

21. Закінчення -ю у формі кличного відмінка мають усі іменники в рядку:

В матуся, Валерій, лікар, добродій;

22. Підрядну частину часу містить складне речення:

В  Коли я снідав, над головою щось цвірінькнуло.

23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку: Б

24. Односкладне речення

1 означено-особове

2 неозначено-особове

3 узагальнено-особове

4 безособове

Б Учися чистоти і простоти.

Д У нашій хаті проханих не люблять.

В Поживемо — побачимо.

А Світлішає в житті і на душі.

25. Вид підрядного речення

1 означальне

2 з’ясувальне

3 обставинне мети

4 обставинне причини

А Тієї хвилини, коли сходить перша зірка, родина сідає за багатий стіл.

Д Як жаль, що у людськім житті не всім стрічаються Брюллови!

В Щоб прийшло на землю сподіване щастя, треба великої праці.

Б Він чаклун, бо бачить крізь землю усі підземні ріки, озера й ставки.

26. Відокремлений член речення

1 означення

2 прикладка

3 обставина

4 додаток

Д Село, зачароване зоряним небом, хороше синіє розкиданими хатками.

Г Тихо-тихо стікає на землю зерно — перестояні сльози степів.

А Росить Дніпро, світам на подив, нові сади, нові поля.

Б Дикі качки, крім базару, водяться на лугових озерах та очеретах і тихих-тихих плесах по річках.

27. Правильним є тлумачення фразеологізму:

Фразеологізми

Значення

1  На вагу золота

Б щось рідкісне, дорогоцінне, вкрай потрібне

2  У трьох соснах заблудився

В не розібратися в дуже простому, не зуміти знайти виходу

3  Співати дифірамби

Д надмірно вихваляти кого-небудь

4  Слово честі

А запевнення у правдивості, істинності висловленого

28. З’ясуйте, якою частиною мови є виділені слова в реченні (цифра позначає наступне слово).

(1)б Е частка

(2)все В займенник

(3)майбутнє А іменник

(4)безмежній Б прикметник

29. Складносурядні речення: Д, Е, Є

30. Складнопідрядні речення з одним підрядним: В

31. Складні речення з кількома підрядними: Б

32. Синонімом до слова насущний, ужитого в заголовку, є:

Б  актуальний.

33. У реченні «Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління» (рядки 9—11):

Г  ужиті фразеологізми «кров від крові» та «плоть від плоті».

34. Метафорою в реченні «Загальнолюдське значення поезії Шевченка не тільки в тому, що він, як і кожен геній, збагатив духовний потенціал людства, зробивши доступним для всіх народів те, що пережив, передумав, скристалізував у слово народ український і чого він досягнув у царстві думки і духу» (рядки 28—31) слід уважати словосполучення:

Г  скристалізував у слово.

35. Загальним відносно інших є зміст висловлення:

В Та він не лише взяв від народу — він йому сторицею віддячився (рядки 12—13).

36. Із твердженням «Боротьба за Шевченка й триває так довго, тому й була такою гострою, що це - боротьба за душу українського народу» (рядки 7-8) співвідноситься висновок:

А Шевченкова поезія давно стала найважливішим і нетлінним складником духовного єства українського народу (рядки 55—56).

37. Серед наведених суджень, що підтверджують думку «Та Шевченко належить не лише Україні - всьому людству, хоч кожне його слово — про Україну» (рядки 22-23), зайвим є судження

А Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління (ряд. 9-11).

38. Висловлення з тексту «Поезія Шевченка глибоко психологічна: багато його віршів — це не просто розвиток його думки, образу, настрою, як звичайно буває в ліриці» (рядки 43—44) слід уважати

Б судженням, яке автор має підтвердити або спростувати;

39. Означення вичерпний у реченні «У Шевченка багато таких творів, де він живе не якимсь одним душевним актом, а весь цілком, сповна, всією своєю істотою, створюючи закінчений, всеоб’ємний, вичерпний людський образ, являючи цілий світ» (рядки 46—48), можна замінити словом:

А глибокий.

Частина 2 УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

40. «Щедрий вечір, добрий вечір добрим людям на здоров’я!» — це рядок:

А календарно-обрядової пісні;

41. Ідея «сродної праці» втілена у творі:

Б Г. Сковороди «Бджола та Шершень»;

42. Композиція поеми Т. Шевченка «Гайдамаки»:

Б має два вступи;

43. «Ну як-таки, щоб воля — та пропала? Се так колись і вітер пропаде!» - слова

Б Мавки («Лісова пісня» Лесі Українки);

44. Прочитайте уривок, з’ясуйте ім’я літературного героя, назву твору та його автора. Ішов справді парубок. На перший погляд йому, може, літ до двадцятка набиралося. Чорний шовковий пух тільки що висипався на верхній губі, де колись малося бути вусам […] лице довгобразе — козаче; ні високого, ні низького зросту, — тільки плечі широкі та груди високі… Оце й уся врода. Таких парубків часто й густо можна зустріти по наших хуторах та селах. Одно тільки в цього неабияке — дуже палкий погляд, бистрий, як блискавка. Ним світилася якась незвичайна сміливість і духовна міць разом з якоюсь хижою тугою…

А Чіпка («Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного);

45. Автобіографічним є твір:

Г «Intermezzo» М. Коцюбинського»;

46. Перший український емігрантський безцензурний часопис, що виходив 1881 р. у Женеві за редакцією М. Драгоманова, М. Павлика і С. Подолинського, -

Д «Громада».

47. Прочитайте уривок з повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» та вкажіть виділені художні засоби.

Що за люба дитина мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай.

Я не хвалю своїх синів, але, коли правду сказати, то на всі Семигори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай, Боже, таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селом, то дівчата аж перелази ламають.

Д епітети, фразеологізми, гіпербола.

48. Романами є твори:

Д «Чорна рада» П. Куліша; «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панаса Мирного.

49. Авторська характеристика «вона любила цілувать їх [панів] в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» стосується:

В Кайдашихи («Кайдашева сім’я» І. Нечуя-Левицького);

50. Прочитайте уривок вірша Олександра Олеся, визначте віршовий розмір.

Хто зберіг любов до краю

І не зрікся роду,

Той ім’ям не вмре ніколи

В спогадах народу.

Б хорей

51. Прислів’я «Тому роду нема переводу, де брати милують згоду» є лейтмотивом твору:

Б «Вершники» Ю. Яновського;

52. Провідним полемістом літературної дискусії 1925-1927 років був:

Г М. Хвильовий;

53. Поетичні рядки Євгена Маланюка присвячені :

… від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась,

… в окривавлений Жовтень — ясна обернулась весна

В П. Тичині;

54. «Це час великих збурень і духовних рушень, спільним знаменником яких була лібералізація (домагання більшої індивідуальної й національної свободи), пора нестримного оновлення мистецтва (авангардизм у літературі, малярстві, скульптурі, зародження рок- і попмузики)». Так сказано про:

Б 60-ті роки ХХ ст.

55. Прочитайте уривок з кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна», визначте головну рису в характеристиці батька.

Г  внутрішня краса;

56. Прочитайте уривок, визначте автора та використаний художній засіб.

Так ніхто не кохав. Через тисячі літ

Лиш приходить подібне кохання.

В день такий розцвітає весна на землі

І земля убирається зрання…

В В. Сосюра, гіпербола;

 

 

 

 

 

 

57. Слова в романі «Маруся Чурай» належать:

Про наші битви — на папері голо.

Лише в піснях вогонь отой пашить.

Таку співачку покарать на горло,

— та це ж не що, а пісню задушить!

А Богданові Хмельницькому;

58. Основну думку вірша В. Симоненка «Лебеді материнства» можна розкрити прислів’ям:

А «Батьківщину, як і матір, не вибирають»;

59. Елегійний початок «З далекого туману, з тихих озер загірної комуни шелестить шелест; то йде Марія…» має твір:

В «Я (Романтика) М. Хвильового;

60. Твори «Марія» У. Самчука, «Жовтий князь» В. Барки, «Тигролови» І. Багряного є:

В  романами;

Завдання 61—64 мають по сім варіантів відповіді, із яких правильним може бути один, два або більше варіантів.

61. Персонажами поеми Т. Шевченка «Гайдамаки» є:

Г Максим Залізняк;

Д Іван Гонта;

62. До «Празької школи» української поезії належали:

Б Олена Теліга, Олег Ольжич;

Г Є. Маланюк, О. Лятуринська;

Д Ю. Дараган, Л. Мосендз;

63. До модернізму належать художні напрями:

Д  символізм;

Е  імпресіонізм;

Є  екзистенціалізм.

64. Літературними угрупованнями 1990-х років були:

А  «Пропала грамота»;

В  «Бу-Ба-Бу»;

Теги: фразеологізм, фразеологізми, фразеологічний словник онлайн, зно тести онлайн

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/