Означення, його види

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова(Тест 2009 р.)

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова(Пробний тест 2010 р.)

З'ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне слово): "Мова (1)Гоголя - це своєрідний український (2)«говір» за мелодикою, синтаксисом, словником, тому важко рівнопотужно перекласти (З)Гоголя українською: втрачається (4)неповторний аромат українськості". (Тест 2010р. 2 сесія)

Прочитайте речення. «Сонце зайшло (1) та відблиски неба ще живуть на стрілчастих (2) блискучих ракетах (3) що (4) скільки глянеш (5) височать по всьому степу». Кому треба ставити на місці всіх цифр, окрім(Тест 2011р. 1 сесія)

Пунктуаційну помилку допущено в реченні(Пробний тест 2012р.)

Установіть, якими однорідними членами ускладнено кожне речення.(Пробний тест 2012р.)

З'ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає наступне слово). «Українській класичній (1)прозі (2)завжди була (3)властива яскрава (4) поетичність».(Тест 2012 р. 1 сесія)

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.(Тест 2012 р. 2 сесія)

Визначте синтаксичну роль виділеного дієслова в реченнях.(Пробний тест 2013р.)

З’ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне слово).(Пробний тест 2014 р.)

28. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.(Тест 2014 р. 2 сесія)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/