Іван Нечуй-Левицький

46. Прочитайте уривок з повісті І.Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» та вкажіть виділені художні засоби. «Що за люба дитина мій Карпо, такий слухняний, такий тихий, хоч у вухо бгай. Я не хвалю своїх синів, але, коли правду сказати, то на всі Семигори немає таких хлопців, як мої. Що вже робочі, слухняні, покірливі, то дай, Боже, таких дітей усякому. Мого Лавріна, проше вас, хоч у пазуху сховай, а як іде селом, то дівчата аж перелази ламають». (Тест 2007 р.)

48. Авторська характеристика «вона любила цілувать їх [панів] в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» стосується(Тест 2007 р.)

52. Слова «чоловік гордий та жорстокий, з його буде добрий посіпака» характеризують героя «Кайдашевої сім'ї» Івана Нечуя-Левицького(Тест 2008 р.)

56. Характеристика «На словах, як на цимбалах грає, а де ступить, то під нею лід мерзне; а як гляне, то од її очей молоко кисне» стосується образу(Пробний тест 2009 р.)

«Їм не до сміху, оскільки вони - учасники великої родинно-побутової війни, якій не видно кінця», - сказано про персонажів твору(Пробний тест 2012р.)

«З серії кумедних подій виростає реальна і трагічна за своєю суттю картина життя селянства, яке потрапило з кріпосницького ярма у безвихідь нових пореформених відносин», – сказано про твір(Тест 2012 р. 1 сесія)

Установіть відповідність між назвою твору та художнім напрямом (стилем).(Тест 2012 р. 1 сесія)

«Стояла над душею в Мотрі, а сама не бралась і за холодну воду» (Тест 2012 р. 2 сесія)

Установіть відповідність між персонажем та його висловлюванням.(Тест 2012 р. 2 сесія)

Слова «Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість в розмові й повага до панів. Вона любила цілувати їх у руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними» характеризують(Пробний тест 2013р.)

Життя родини Мазурів із села Семигори лягло в основу твору(Тест 2013 р. 1 сесія)

У творі «Кайдашева сім’я» слова «Діло з грушею скінчилося несподівано. Груша всохла, і дві сім’ї помирилися. В обох садибах настала мирнота й тиша» є (Тест 2013 р. 2 сесія)

Установіть відповідність між жанром і персонажем твору(Тест 2013 р. 2 сесія)

На малюнку зображено епізод твору(Пробний тест 2014 р.)

Установіть відповідність між жанром і назвою твору.(Пробний тест 2014 р.)

Установіть відповідність між персонажами того самого твору.(Пробний тест 2014 р.)

59. Установіть відповідність між персонажами того самого твору(Тест 2014 р. 2 сесія)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/