Фразеологізми

2. Фразеологічний зворот ужитий у реченні(Тест 2007 р.)

27. Правильним є тлумачення фразеологізму(Тест 2007 р.)

29. Правильним є тлумачення фразеологізму(Тест 2007 р.)

28. Правильним є тлумачення фразеологізму(Тест 2007 р.)

30. Правильним є тлумачення фразеологізму(Тест 2007 р.)

33. У реченні «Бувши кров’ю від крові і плоттю від плоті свого багатостраждального народу, безмежно люблячи його і належачи йому всією своєю істотою, він ненавидів у ньому те, що було виховане століттями поневолення і національного розтління» (рядки 9—11): (Тест 2007 р.)

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні(Тест 2008 р.)

34. До фразеологізму перебиватися з хліба на воду, використаного в реченні «Перебиваючись із хліба на воду, бідуючи, 1901 року він написав наукову працю...» (рядки 9-10) НЕ МОЖЕ БУТИ синонімом фразеологізм (Тест 2008 р.)

2. Фразеологічний зворот ужито в реченні(Пробний тест 2009 р.)

27. Фразеологізм має значення(Пробний тест 2009 р.)

28. Фразеологізм має значення(Пробний тест 2009 р.)

29. Фразеологізм має значення(Пробний тест 2009 р.)

30. Фразеологізм має значення(Пробний тест 2009 р.)

33. Фразеологізм перевернути душу в реченні «І Бетховен перевернув мені душу...» (рядок 24) означає(Пробний тест 2009 р.)

Фразеологічний зворот ужито в рядку(Тест 2009 р.)

Доберіть до фразеологізмів антоніми(Тест 2009 р.)

Фразеологізм є в реченні (Пробний тест 2010 р.)

Доберіть до фразеологізмів синоніми.(Пробний тест 2010 р.)

Фразеологізмом є вислів(Тест 2010р. 1 сесія)

Синонім до фразеологізму з речення «Він справді набив руку старанними наполегливими й самозреченими вправами» (рядки 39-40)(Тест 2010р. 1 сесія)

Синонімом до фразеологізму «вийти в люди» (рядок 13) є (Тест 2010р. 2 сесія)

Фразеологізмом є вислів (Тест 2010р. 3 сесія)

Синонім до фразеологізму, виділеного в реченні «Досить було КИНУТИ ОКОМ, проглянути кілька сторінок – і суть схоплено» (рядки 19–20) –(Тест 2010р. 3 сесія)

Фразеологізмом є вислів з тексту(Пробний тест 2011р.)

Фразеологізм, що має значення «доходити до суті справи», є в реченні(Пробний тест 2011р.)

Побудуйте речення з відповідними фразеологізмами.(Тест 2011р. 1 сесія)

Фразеологізмом у тексті є вислів (Тест 2011р. 1 сесія)

Доречне завершення речення «А я стою, затамувавши подих і [...]» наведено в рядку (Тест 2011р. 2 сесія)

Доберіть синоніми до поданих фразеологізмів.(Тест 2011р. 2 сесія)

Доберіть антоніми до поданих фразеологізмів.(Пробний тест 2012р.)

Замініть фразеологізм одним словом.(Тест 2012 р. 1 сесія)

Фразеологізм ужито в реченні(Тест 2012 р. 1 сесія)

Замініть фразеологізм одним словом. (Тест 2012 р. 2 сесія)

Замініть фразеологізм одним словом.(Пробний тест 2013р.)

У фразеологізмах «у вогонь і ...», «і кінці в ...», «як у ... дивитися» замість пропусків має бути слово (Тест 2013 р. 1 сесія)

З-поміж сполучень слів тексту фразеологізмом НЕ є (Тест 2013 р. 2 сесія)

Фразеологізмом є вислів(Пробний тест 2014 р.)

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.(Пробний тест 2014 р.)

Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням.(Тест 2014 р. 1 сесія)

25. Установіть відповідність між фразеологізмом і його значенням (Тест 2014 р. 2 сесія)

12. Фразеологізм «через пень-колоду» має антонім (Тест 2015 р. Базовий, поглиблений рівень)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/