Типи відмінювання кількісних числівників

10. Помилку в утворенні відмінкової форми числівника допущено в рядку (Пробний тест 2009 р.)

Помилку у відмінюванні числівників допущено в рядку (Пробний тест 2010 р.)

Правильну відмінкову форму числівника наведено в рядку(Тест 2010р. 1 сесія)

Правильну відмінкову форму числівника шістсот дев’яносто вісім наведено в рядку (Тест 2010р. 3 сесія)

У реченні «Зміни до Конституції ухвалюються голосами ... народних депутатів» замість пропуску має бути слово(Пробний тест 2011р.)

Правильну відмінкову форму числівника «сто вісімдесят сім» наведено в рядку(Тест 2011р. 1 сесія)

Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку (Тест 2013 р. 2 сесія)

Неправильно утворено форму слова у варіанті (Пробний тест 2014 р.)

Правильну відмінкову форму числівника «сто вісімдесят сім» наведено в рядку (Пробний тест 2014 р.)

18. Порушено норму відмінювання числівника в рядку (Тест 2014 р. 2 сесія)

13. Літеру О на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка(Тест 2015 р. Базовий, поглиблений рівень)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/