Підмет, способи його вираження

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова(Тест 2009 р.)

Виділені слова виступають у ролі підмета в реченні (Пробний тест 2010 р.)

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова(Пробний тест 2010 р.)

З'ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне слово): "Мова (1)Гоголя - це своєрідний український (2)«говір» за мелодикою, синтаксисом, словником, тому важко рівнопотужно перекласти (З)Гоголя українською: втрачається (4)неповторний аромат українськості". (Тест 2010р. 2 сесія)

Установіть, якими однорідними членами ускладнено кожне речення.(Пробний тест 2012р.)

З'ясуйте синтаксичну роль виділених у реченні слів (цифра позначає наступне слово). «Українській класичній (1)прозі (2)завжди була (3)властива яскрава (4) поетичність».(Тест 2012 р. 1 сесія)

З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.(Тест 2012 р. 2 сесія)

Визначте синтаксичну роль виділеного дієслова в реченнях.(Пробний тест 2013р.)

Роль підмета виконують слова, виділені в усіх рядках, ОКРІМ (Тест 2013 р. 1 сесія)

З’ясуйте синтаксичну роль виділених слів (цифра позначає наступне слово).(Пробний тест 2014 р.)

Установіть відповідність між способом вираження підмета та прикладом речення з таким підметом(Тест 2014 р. 1 сесія)

28. З'ясуйте, яким членом речення є виділені слова.(Тест 2014 р. 2 сесія)

6. Неправильно побудовано речення(Пробний тест 2015 р. Базовий, поглиблений рівень)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/