Олександр Довженко

53. Прочитайте уривок з кіноповісті О. Довженка «Зачарована Десна», визначте головну рису в характеристиці батька. "Багато бачив я гарних людей, але такого […] не бачив. Голова в нього була темноволоса, велика i великi розумнi сiрi очi, тiльки в очах чомусь завжди було повно смутку: тяжкi кайдани неписьменностi i несвободи. Весь в полонi у сумного i весь в той же час з якоюсь внутрiшньою високою культурою думок i почуттiв. Скiльки вiн землi виорав, скiльки хлiба накосив! Як вправно робив, який був дужий i чистий. Тiло бiле, без єдиної точечки, волосся блискуче, хвилясте, руки широкi, щедрi. […] Одне, що в батька було некрасиве,— одяг. Ну такий носив одяг негарний, такий безбарвний, убогий! Неначе нелюди зухвалi, аби зневажити образ людини, античну статую укрили брудом i лахмiттям. Iде було з шинку додому, плете ногами, дивлячись у землю в темнiм смутку, аж плакать хотiлось менi, сховавшись в малинi з Пiратом. I все одно був красивий,— стiльки крилося в нього багатства. Косив вiн чи сiяв, гукав на матiр чи на дiда, чи посмiхався до дiтей, чи бив коня, чи самого нещадно били полiцаї,— однаково. I коли вiн, покинутий всiма на свiтi вiсiмдесятилiтнiй старик, стояв на майданах безпритульний у фашистськiй неволi i люди вже за старця його мали, подаючи йому копiйки, вiн i тодi був прекрасний". (Тест 2007 р.)

53. «Сучасне завжди на дорозі з минулого в майбутнє» - лейтмотив (Пробний тест 2009 р.)

Уривок «Коло хати мати-зозуля кує мені розлуку. Довго-довго, не один десяток років буде проводжати мене мати, дивлячись крізь сльози з молитвами на зорях вечірніх і ранішніх, щоб не взяла мене ні куля, ні шабля, ні наклеп лихий» узятий із твору(Тест 2009 р.)

«Людьми високої марки» називає українців персонаж кіноповісті «Україна в огні» (Пробний тест 2010 р.)

Спогадами, викликаними «довгою розлукою з землею батьків» і бажанням «усвідомити, свою природу на ранній досвітній зорі коло самих її первісних джерел», пояснює написання свого твору (Пробний тест 2010 р.)

Установіть відповідність між словами та персонажем, якому вони належать:(Пробний тест 2010 р.)

На тлі Другої світової війни розгортаються події твору(Тест 2010р. 1 сесія)

Установіть відповідність між назвою та персонажами твору(Тест 2010р. 1 сесія)

Лаврін Запорожець є персонажем твору (Тест 2010р. 2 сесія)

Установіть відповідність між персонажем і назвою твору(Тест 2010р. 2 сесія)

Мина Товченик і Купріян Хуторний є персонажами твору(Пробний тест 2011р.)

Пісня "Ой, піду я до роду гуляти" є композиційним обрамленням твору (Тест 2011р. 1 сесія)

Установіть відповідність між письменником і цитатою з його твору.(Тест 2011р. 1 сесія)

«Пошли ж вам, Боже, щасливу долю та сили в руки, щоб возвеличили трудами красну землю нашу українську, аби цвіла вона багатствами і згодою», - благословляє своїх дітей героїня твору(Тест 2011р. 2 сесія)

Установіть відповідність між назвою твору та історичним тлом, на якому розгортаються його події.(Тест 2011р. 2 сесія)

«Чомусь я часто, коли не щодня згадую про Сосницю і про вас усіх, особливо про батька і про Вас, моя рідна старенька мамо. Очевидно тому, що й сам уже сивий.., почав визирати в холодне чуже вікно — а чи не пливуть до мене в гості молоді літа деснянською водою на дубах», — писав про задум свого твору(Тест 2012 р. 1 сесія)

Установіть відповідність між персонажами того самого твору. (Тест 2012 р. 1 сесія)

«Сліди битви сценариста з письменником» видно у творі(Тест 2012 р. 2 сесія)

Установіть відповідність між письменником і його висловлюванням.(Тест 2013 р. 1 сесія)

Установіть відповідність між персонажами того самого твору(Тест 2013 р. 2 сесія)

Установіть відповідність між письменником і висловлюванням про нього.(Пробний тест 2014 р.)

49. «Шумить, гуде Тополівка. До Лавріна Запорожця приїхали гості» так починається оповідь про події твору(Тест 2014 р. 2 сесія)

49. «Тільки було це так давно, що майже все вже розтануло в далекім мареві часу, як сон, і потонуло. Одна лишень Десна зосталася нетлінною у стомленій уяві. Свята чиста ріка моїх дитячих незабутніх літ і мрій», – писав(Тест 2015 р. Базовий, поглиблений рівень)

Поглиблений рівень. 66. Установіть послідовність написання творів, де наявні такі фрагменти тексту:(Тест 2015 р. Базовий, поглиблений рівень)

До змісту
http://www.zoofirma.ru/