23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

  • джерело [д͡жеиреилó], просьба [прóз'ба] 

  • принісши [приен'íсши], ллється [л':éц':á] 

  • купаєшся [купáйеишс'а], п'ять [пйат'] 

  • ясний [йаснѝй], молотьба [молот'бá] 

  • кігті [к'íгт'і], знання [знан':á]

Тренуємось даліДо змісту
http://www.zoofirma.ru/