Звук [ґ] треба вимовляти в обох словах рядка

  • а..русовий, домо..тися 

  • об..рунтувати, во..зальний

  • ..удзичок, перемо..ти 

  • по..ратися, ..атунок

  • за..ратований, нама..атися 

Тренуємось даліДо змісту

Матеріали для підготовки

Фонетичний запис. Зведені правила. Фонетика. Транскрипція. Все в одному місці!

Приголосні дзвінкі та глухі.

Співвідношення звуків і букв.

Зведена таблиця "Класифікація приголосних української мови"

http://www.zoofirma.ru/