http://www.zoofirma.ru/

Без исключения

Без исключения – без винятку, усі до одного, геть усе, геть усі (без виключення — неправильно!)

Приклад вживання російською:

Так выразился герой Кваркена, любивший, как все, без исключения все сподвижники наших великих войн, некую наивную кудреватость слога. (И.Тургенев. Степной король Лир).

Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения, согласились поделить между собою труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более двух-трех часов в день. (А.Чехов. Дом с мезонином).

А между тем тщеславие и заносчивость свойственны почти всем арестантам без исключения. (Ф. Достоевский. Записки из мертвого дома)

Переклад:

Так висловився герой Кваркена, який любив, як і всі, геть всі сподвижники наших великих воєн, певну наївну кучерявість мовлення.

Якщо б всі ми, міські та сільскі жителі, всі до одного, погодились поділити між собою працю, яку витрачає людство взагалі на задоволення  фізичних потреб, то на кожного з нас, можливо, припало б не більше двох-трьох годин на день.

А насправді марнославство і пихатість властиві майже всім арештантам без винятку.


Приклад вживання українською:

Оглядинами залишився вдоволений — усі, без винятку, махали шаблями так, що любо було глянути. (В.Рутківський. Джури-характерники).

Подібний вибух розпачу і гніву, вже не на бога, а на нас, дорослих, бачили в нього над Дніпром, через півстоліття, коли вдруге плакав він на покинутих київських горах, докоряючи нам усім до одного (О.Довженко. Зачарована Десна).

Переклад:

Смотром остался доволен – все, без исключения, махали саблями так, что любо было посмотреть.

Похожий взрыв отчаяния и гнева, уже не на бога, а на нас, взрослых, видели у него над Днепром, через полвека, когда во второй раз плакал он на брошенных киевских горах, упрекая нас всех, без исключения.


Повернутись до алфавітного показника "Перекладаємо правильно"

Ласкаво просимо в "Світ слова"©

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/