http://www.zoofirma.ru/

Відмінювання кількісних числівників

Числівники поділяються на кількісні і порядкові.

Числівники від одинадцяти до дев’ятнадцяти мають наголос на третьому складі: одинáдцять,  чотирнáдцять,  сімнáдцять. Складні числівники п’ятдесят,  шістдесят,  сімдесят,  вісімдесят наголошуються на кінцевому складі.

Відмінювання кількісних числівників

Увага! Тренувальні тести з теми

Відм.

один, одно, одна, одні

Ч. р. однини

С. р. однини

Ж. р. однини

Множина

2

3

Н.

один

одне (одно)

одна

одні

два. дві

три

Р.

одного

одного

однієї (одної)

одних

двох

трьох

Д.

одному

одному

одній

одним

двом

трьом

З.

один, одного

одне (одно)

одну

одні, одних

два. дві. двох

три, трьох

О.

Одним

одним

однією (одною )

одними

двома

трьома

М.

(на) одному (їм)

(на) одному (ім)

(на) одній

(на) одних

(на) двох

(на) трьох

Відм.

4

5

6

7

8

Н.

чотири

п'ять

шість

сім

вісім

Р.

чотирьох

п'яти, п’ятьох

шести, шістьох

семи, сімох

восьми, вісьмох

Д.

чотирьом

п'яти, п'ятьом

шести, шістьом

семи, сімом

восьми, вісьмом

З.

чотири, чотирьох

п'ять, п’ятьох

шість, шістьох

сім, сімох

вісім, вісьмох

О.

чотирма

п’ятьма, п’ятьома

шістьма, шістьома

сьома, сімома

вісьма, вісьмома

М.

(на) чотирьох

(на) п’яти, п'ятьох

(на) шести, шістьох

(на) семи, сімох

(на) восьми, вісьмох

Числівники 9-20,30 відмінюються як числівники 5,6.

Увага! Десятки (50-80):відмінюється лише друга частина («десят»), перша частина незмінна!

Сотні (200-900): змінюються обидві частини!!!

Відм.

40

90

100

50-80

200-900

Н.

сорок

дев’яносто

сто

п'ятдесят

двісті

п’ятсот

Р.

сорока

дев’яноста

ста

п'ятдесяти, п'ятдесятьох

двохсот

п’ятисот

Д.

сорока

дев'яноста

ста

п’ятдесяти, п'ятдесятьом

двомстам

п’ятистам

З.

сорок

дев'яносто

сто

п’ятдесят, п'ятдесятьох

двісті

п’ятсот

О.

сорока

дев’яноста

ста

п’ятдесятьма, п'ятдесятьома

двомастами

п’ятьмастами, п’ятьомастами

М.

сорока

дев’яноста

ста

(на) п’ятдесяти, п’ятдесятьох

(на) двохстах

(на) п’ятистах

Відм.

Дроби

Збірні числівники

Н.

дві п'ятих

чотири цілих три сьомих

четверо

Р.

двох п'ятих

чотирьох цілих трьох сьомих

чотирьох

Д.

двом п'ятим

чотирьом цілим трьом сьомим

чотирьом

З.

дві п’ятих

чотири цілих три сьомих

четверо, чотирьох

О.

двома п'ятими

чотирма цілими трьома сьомими

чотирма

М.

(на ) двох п’ятих

(на) чотирьох цілих трьох сьомих

(на) чотирьох

1. Числівники «нуль», «тисяча», «мільйон», «мільярд» відмінюються як іменники.

2. М’який знак пишемо: в середині числівників трьох та інших, але чотирьох – чотирма.

3. У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові частини: п’ятьмастами  сорока  двома  тисячами  ста  сімдесятьма  дев’ятьма.

4. Порядкові числівники із закінченням -ий (-а, -є) відмінюються як прикметники твердої групи: другий,  другого;  восьмому;  двадцятим,  сороковим,  п’ятисотому,  тритисячним, (трьохтисячним);  п’ятимільйонному.

5. У складених порядкових числівниках відмінюється остання складова частина: дев’яносто  дев’ятому,  сто  сорок  п’ятим,  у тисяча  двісті  сорок  другому (році).

6. Дробові числівники відмінюються перша частина як кількісний числівник, а друга як порядковий: трьом  п’ятим,  дев’ятьма  десятими.

 

ШПАРГАЛКА кількісних числівників

Відм.

одиниці

40, 90, 100

50-80 десятки

200-900 сотні

Н.

Перша частина незмінна!

Перша частина як 2-9, друга за зразком

Р.

И/ОХ

А

…десяти, …десятьох

…сот

Д.

И/ОМ

А

…десяти, …десятьом

…стам

З.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

Н. або Р.

О.

МА/ОМА

А

…десятьма, …десятьома

…стами

М.

И/ОХ

А

(на) …десяти, …десятьох

(на) …стах

 

Увага! Тренувальні тести з теми

 

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/