http://www.zoofirma.ru/

Правопис префіксів

Увага! Тренувальні тести з теми

З- (ІЗ-, ЗІ-)

Префікс з перед глухими приголосними к, п, т, ф, х переходить у с: сказати, спалахнути, ствердити, сфотографувати, схил.

Перед усіма іншими приголосними пишемо з (іноді із): збавити, звести, зжитися, ззирнутися, зсадити, зціпити, зчепити, зшиток, ізнов.

Префікс з-(с-) виступає переважно в словах, корінь яких починається голосним звуком або сполученням приголосного й голосного: зекономити, зігнорувати, з’їзд, зорієнтуватися, зумовити, згаслий, змазати, знадливий, скоротити, склад і под.

У тих випадках, коли корінь слова починається сполученням приголосних, пишемо здебільшого префікс зі-: зібгати, зігнути, зідрати, зізнатися, зіпсуватися, зіставити, зіткнення, зіщулитися тощо.

Префікс зі- вживається також у словах із коренем, перший склад якого становить сполучення губного та йотованого звукосполучення: зів’ялий, зім’яти, зіп’ястися тощо. У деяких словах префікс зі- чергується із зо-: зігрівати й зогрівати, зімлівати й зомлівати, зіпрівати й зопрівати, зітліти й зотліти.

БЕЗ-, РОЗ-, ЧЕРЕЗ- та ін.

У префіксах – без-, від-(од), між-, над-, об-, перед-, під-, понад-, пред-, роз-, через- – кінцевий дзвінкий приголосний перед глухими не змінюється: безкраїй, безкорисливий, відкриття, відстань, міжконтинентальний, міжпланетний, надпотужний, обпалити, обтрусити, передплата, передчасний, підтримка, понадплановий, представник, розтягнути, розчин, розхитати, черезплічник.

ПРЕ-, ПРИ-, ПРІ-

Префікс пре- вживається переважно в якісних прикметниках і прислівниках для вираження найвищого ступеня ознаки (його можна замінити словом «дуже»): прегарний (дуже гарний), презавзятий, прекрасний, премудрий, прекрасно, препогано.

Префікс при- вживається переважно в дієсловах, що означають:

1. наближення (прибігти, прийти, припливти)

2. приєднання (прибудувати, прикрутити, приклеїти)

3. частковість дії, результат дії (приборкати, пришвидшити, причинити, приморозити),

4. також у похідних словах (прибуття, притулок, прибраний, привабливо).

Крім того, префікс пре- виступає у словах презирливий, презирство й у словах старослов’янського походження: преосвященний, преподобний, престол, а префікс при- вживається в іменниках та прикметниках, утворених від поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок; прибережний, прикордонний.

Увага! В ряді слів (найчастіше іншомовних, інколи українських) пре- і при- є частинами кореня, тому ці слова слід просто запам’ятати:

Пре-: президент, презент, препарат, прейскурант, престиж, прелюдія, премія, прем’єра, презентація, претендент, прерія, пресування.І

При-: приватний, привілей, примха, призер, принцип, прилад, призма, присудок, природа, пригода, прикмета, присяга, приятель.

Префікс прі- вживається тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва.

Увага! Тренувальні тести з теми

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір, "Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/