http://www.zoofirma.ru/

Notice: Undefined variable: yoo_cgs in /home/svitslov/domains/svitslova.com/public_html/templates/yoo_everest/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 147

Написання складних слів разом і через дефіс. Загальні правила

Увага! Тренувальні тести з теми

Разом пишемо:

а) Усі складноскорочені слова й похідні від них: Нацбанк, Міносвіти, міськрада, облвиконком, профспілка, соцстрах; профспілковий, соцстрахівський.

Сюди належать і всі складні слова, першою частиною яких виступають компоненти: авіа-, авто-, агро-, біо-, вело-, водо-, газо-, геліо-, гео-, гідро-, екзо-, екстра-, електро-, зоо-, ізо-, квазі-, кіно-, космо-, лже-, макро-, мета-, метео-, мікро-, мілі-, моно-, мото-, нео-, палео-, псевдо-, радіо-, рентгено-, соціо-, стерео-, супер-, теле-, термо-, турбо-, фоно-, фото- й под.

б) Складні слова, першою частиною яких є кількісний числівник (коли він не позначається цифрою): двобічний, сімдесятиріччя, трикутник, тривідсотковий, чотиримісячний.

Через дефіс пишуться:

а) Повторення того самого слова з метою підсилення його основного значення, зокрема: писав-писав, робив-робив, ходив-ходив;

у прикметниках і прислівниках для вираження великої міри, ознаки: білий-білий, легенький-легенький, багато-багато, синьо-синьо, тихо-тихо.

б) Поєднання синонімічних слів: гидко-бридко, зроду-віку, тишком-нишком, часто-густо; антонімічних слів: більш-менш, видимо-невидимо;

близьких за значенням слів, що передають єдине поняття: батько-мати (батьки), хліб-сіль (їжа);

слів із тим самим коренем, але з різними закінченнями, префіксами й суфіксами: великий-превеликий, давним-давно, з давніх-давен, з діда-прадіда, мало-помалу, повік-віки, радий-радісінький, сила-силенна, тихий-тихесенький.

Примітка. Два однакових іменники, з яких один має форму називного відмінка, а друге — орудного, пишуться окремо; кінець кінцем, одним одна, честь честю, чин чином. Так само й займенники: сама самотою.

в) Поєднання слів, що означають приблизність: день-другий, година-дві, не сьогодні-завтра, три-чотири.

Примітка. Поєднання слів зі значенням приблизності або певних числових меж можуть складатися й з двох числівників, позначених цифрами. У таких випадках між ними ставимо тире: 3—4 (дні), учні 8—10 класів.

г) Складні вигуки та звуконаслідування: гей-гей, ого-го, бом-бом.

д) Звуки в словах, що вимовляються протяжно: По-о-дай, а то во-о-ни наморились уже й та-а-к біля мене (А. Тесленко); По-о-лк, стій!

е) Літерні абревіатури з належними до них цифрами: Ту-154, ЗІЛ-111;

є) Літерні найменування паралельних класів у школах: 7-А, 10-В.

ж) Терміни, до складу яких входить літера алфавіту: П-подібний, Т-подібний;

з) Літерні скорочення складних слів, які пишуться разом або через дефіс: с.-г. — сільськогосподарський, с.-д. — соціал-демократ, соціал-демократичний, ст.-сл. — старослов’янський.

Але скорочення, утворені від словосполук, пишемо окремо: с. г. — сільське господарство.

Увага! Тренувальні тести з теми

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Notice: Undefined variable: yoo_cgsi in /home/svitslov/domains/svitslova.com/public_html/templates/yoo_everest/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 149
http://www.zoofirma.ru/