http://www.zoofirma.ru/

Подвоєння і подовження приголосних в українській мові

Увага! Тренувальні тести з теми

Збіг однакових приголосних

Приклади

на межі префікса й кореня

оббити, віддати

двох префіксів

возз'єднання

на межі кореня й суфікса

цінний, сонний

на межі двох суфіксів

годинник, іменник

на межі частин складноскорочених слів

спорттовари

на межі основи дієслова на і постфікса -ся

пасся, розрісся

у прикметникових наголошених суфіксах -енн-, -анн- (-янн-) зі значенням підсилення, збільшення ознаки, можливості чи неможливості дії

силенний, старанний,

нескінченний,

невблаганний

у прикметниках на -нн(ий) старослов'янського походження та іменниках і прислівниках, утворених від них

блаженний, вогненний, мерзенний, благословенний, стражденний, окаянний, спасенний, божественний (але свячений, хрещений, священик)

у словах бовван, Ганна, лляний, овва, ссати та похідних

Ганнуся, ссавець, бовваніти

Зауважте! Подовження не відбувається:

н у дієприкметникових суфіксах: вихований, сказаний, зроблений, студений;

Треба розрізняти: здійснений, несказаний, нездоланий тощо — дієприкметники; здійсненний, несказанний, нездоланний тощо — прикметники.

н у прикметниках, утворених від іменників за допомоги суфіксів -ан-, -ин-, -ін-: морквяний, бджолиний, зміїний, соколиний, царствений, лебединий, глиняний, орлиний, гречаний;

н у прикметниках шалений, жаданий, довгожданий, буквений, потомствений, насильствений;

• приголосні у словах отой, отут, отак, отам, отепер, отоді, оцей.

 

Подовження м'яких приголосних

Подовжуються приголосні д, т, з, с, ц, л, н, ж, ч, ш позиції між голосними звуками.

Випадок подовження м'яких приголосних

Приклади

в іменниках с.р. II в. на -я

життя, знання, колосся, затишшя

у деяких іменниках жіночого та ч.р.І в. на -я

суддя, рілля, Ілля, стаття (але статей у Р.в. мн.)

в О.в. (ким? чим?) ім.-х ж.р. III в. перед -ю

зустріччю, міддю, маззю

у формах теперішнього часу дієслова лити (литися) та похідних словах

ллю, ллється, виллєш, ллє, ллєте, наллю, ллєш, ллємо, ллють, виллю

(але «вилитий» - дієприкметник)

у прислівниках:                        зрання, спросоння, попідтинню, попідвіконню, навмання

Зауважте! Подовження не відбувається:

1) у Р.в. мн. іменників с.р. II в. перед нульовим закінченням: облич, завдань (але почуттів, відкриттів);

Запам’ятайте. Якщо іменники с.р. ІІ в. у формі Р.в. мн. мають закінчення -ів — подовження зберігається: відкриття — відкриттів, почуття — почуттів та ін.

Якщо у формі Р.в. мн. іменники с.р. ІІ в. мають нульове закінчення — подовження не зберігається: знань, знарядь, сторіч, угідь та ін.

2) в іменниках ж.р. І в. на -ин(я): господиня, рабиня, гординя;

3) в іменниках IV в.: каченя, теля;

4) якщо основа закінчується на два приголосних: безсмертя, честю, радістю,

5) у словах кутя, свиня, попадя, у числівниках третя, третє.

Увага! Тренувальні тести з теми

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/