http://www.zoofirma.ru/

М’який знак

Увага! Тренувальні тести з теми

М’який знак

М’який знак пишеться:

1. Після м’яких Д, Т, З, С, ДЗ, Ц, Л, Н у кінці слова та складу (мідь, молотьба, мазь, вісь, ґедзь, міць, лялька).

2. Після м’яких приголосних у середині складу перед О (дзьоб, льон, сьомий).

3. У словах із суфіксами -ЗЬК-, -ЦЬК-, -СЬК-, -ЕНЬК-, -ОНЬК-, -СЕНЬК-, -ІСІНЬК-, -ЮСІНЬК- (вузький, козацький, поліський; маленький, голівонька, білесенький, свіжісінький, тонюсінький).

Але! У словах баский (резвый), боязкий, в'язкий, ковзкий, різкий та у похідних від них Ь не пишеться, бо в них звуки З та С не належать до суфікса.

4. Після м’якого Л перед наступним м’яким приголосним (пальці, їдальня, сільський).

5. У родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни (Пісень, робітниць, крамниць) та середнього роду на -нн(я), -ц(е) II відміни (бажань, знань, місць).

6. У дієслівних формах дійсного та наказового способу (ходить, ходять, просить, просять; робиться, сміється; кинь, киньте, стань, станьте, будь, будьте).

Увага! Українською в дієсловах ТЬСЯ завжди з Ь, а ЧСЯ, ЖСЯ, ШСЯ – без Ь (зважся, вибачся).

7. У словах іншомовного походження після м'яких приголосних Д, Т, З, С, Ц, Л, Н перед Я, Ю, Є, Ї, ЙО (мільярд, Нью-Йорк, Лавуазьє, Ньютон, мільйон.)

8. Коли Ь уживається у формі називного відмінка іменників, то він зберігається й у всіх інших відмінках (редька — редьці, дівчинонька — дівчиноньці; скринька — у скриньці). Коли Ь не вживається у формі називного відмінка іменників, то його немає й у формах інших відмінків (галка — галці, сторінка — сторінці, балка — балці, Наталка — Наталці, рибалка — рибалці).

М’який знак не пишеться:

1. Після р у кінці складу або слова (календар, перевір, Харків, лікар). Але Горький.

2. Після Н перед Ж, Ч, Ш, Щ та перед суфіксами -СТВ(О), -СЬК(ИЙ) (менший, барабанщик, ключик, тонший, Уманщина, громадянський, селянський).

Але: бриньчати, доньчин, няньчин, няньчити.

3. Після м’яких приголосних, крім Л, якщо за ними йдуть інші м’які приголосні (користю, свято, пісня, радість).

Але: різьбяр, тьмяний та похідні від них.

4. Між подовженими м’якими приголосними (життя, рілля, сіллю, знання, ллється, буття).

 

Увага! Тренувальні тести з теми

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/