http://www.zoofirma.ru/

Відокремлене означення

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Відокремлюються комами:

1) будь-які означення, які пояснюють особовий займенник, незалежно від того, де вони знаходяться – перед чи після означуваного слова. Наприклад: Як я, бідна, тут горюю, прийди подивися (І. Котляревський).

2) поширені узгоджені означення (дієприкметникові або прикметникові звороти), які пояснюють іменник і знаходяться після нього. Наприклад: Яблука, холодні від роси, ми зриваєм теплими руками. (С.Бурлаков);

3) узгоджені означення, які пояснюють іменник і знаходяться перед ним, відокремлюються лише тоді, коли:

а) мають додаткове значення причини, умови чи допустовості, наприклад: Напоєний цілющим зіллям, зігрітий теплом, Остап розплющив очі ( М. Коцюбинським).

б) відірвані від означуваного слова іншими членами речення, наприклад: Доки юний, не вмієш цінувати дар юності, рідкісний, скороминущий. (О. Гончар);

4) Відокремлюються комами два або більше одиничних узгоджених означень, які стоять після означуваного іменника, перед яким уже є означення, наприклад: Відчував тихий колисковий смуток, жовтий, як осіннє листя... (В. Шевчук.)

Але: якщо перед пояснюваним іменником немає означення, то ті слова, які стоять після нього, можуть відокремлюватись чи ні, залежно від бажання автора. Наявність чи відсутність у таких реченнях коми визначається лише інтонацією.

В небі, чистім і прозорім, сяє сонце (М.Рильський). Сонце чисте і прекрасне крізь сльози усміх посилає (О. Олесь).

5) Можуть відокремлюватись комами, іноді – тире, неузгоджені означення, виражені іменниками з прийменниками, при інтонаційному та смисловому виділенні, наприклад: Ранок веселими руками промінців викочує з-під землі пшеничний колобок сонця і ставить його на зелену, з туманцем, скатертину озимини. (М. Стельмах.);

6) узгоджене означення, коли слово, яке воно пояснює, не назване в основній частині. Про нього ми довідуємося із контексту: І, залита жарким рум’янцем, перемайнула до іншого куща, вхопила той кущ і не знала, що з ним робити. (О. Гончар);

7) неузгоджені означення, що продовжують ряд однорідних узгоджених означень: Деревця, недавно посаджені, були поламані вщерть і простягали до неба свої цурпалки, тверді, колючі, обдерті, з клаптями шкури-кори. (М. Коцюбинський);

8) неузгоджені означення, які пояснюють іменник — власну назву: Андрій Петрович, широкий у своїй блузі, як дзвін, вступив у столову. (М. Коцюбинський).

 

Відокремлюються тире:

1) Якщо декілька відокремлених означень (узгоджених і неузгоджених) стоять у кінці речення, наприклад: Небо розгорнуло свій намет — синій, широкий, глибокий (П. Мирний).

2) Можуть відокремлюватись тире неузгоджені означення, виражені неозначеною формою дієслова, якщо виділяються інтонаційно і перед ними можна поставити слова а саме, наприклад: Оце і є той випадок єдиний, коли найбільша мужність – утекти (Л. Костенко).

 

Увага! Виділяється в окреме речення означення, здебільшого непоширене, інтонаційно відділене від основної частини: Крізь листя дерев і контури хат виднілися далекі обриси поля. Зеленого, соковитого. (Ю. Смолич)

Увага! Відокремлене означення слід відрізняти від іменної частини складеного присудка, яка не може бути відокремленою.

Порівняймо: 1. Нарізко стояв він під забором, зажурений, похнюплений (П. Мирний).

2. Дякую за співчуття, ефенді. справді, я був дуже зажурений (В. Малик).

У першому реченні наявне поширене відокремлене означення, виражене дієприкметниковим зворотом.

У другому слово зажурений набрало значення прикметника (зажурений — сумний) і виступає як частина складеного присудка.

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/