http://www.zoofirma.ru/

Розділові знаки в складному реченні

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Увага! В складному реченні між його частинами (граматичними основами) завжди повинен бути якийсь розділовий знак (кома, тире, двокрапка, крапка з комою). Найчастіше це – кома.

Наприклад: Таня пише, Марина малює.

Полегшує розв’язування завдань з розділовими знаками знання сполучників сурядності і підрядності.

Таня пише, а Марина малює. («а» - сполучник сурядності)

Або

Таня пише, бо Марина малює. («бо» - сполучник підрядності)

Отже, в конструкціях «підмет присудок, сполучник сурядності (підрядності) підмет присудок» кома ставиться перед сполучником майже завжди.

Винятки:

1. В складносурядному реченні перед сполучником «і» не ставиться кома

А) тоді, коли є спільний для обох частин другорядний член.

Наприклад: Десь коні ржуть і тихо грають сурми. (Спільна для обох граматичних основ обставина «десь»).

Б) якщо в складносурядно­му реченні поєднуються два питальних, спонукаль­них, окличних, називних чи однотипних безособових речення:

Наприклад: Хіба тремтить моя рука чи пісня й думка кволі? (Леся Українка)

2. В складнопідрядному реченні:

А) підрядна (залежна частина) починається з «не», «і».

Наприклад: Мене цікавить не як це сталося…

Треба бути уважним і коли обставини цьому не сприяють.

Б) підрядна частина складається з одного слова.

Наприклад: Не хотілося питати хто.

В) два підрядних речення приєднані парними сурядними сполучниками (і... і, ні... ні, або... або), кома не ставиться перед першим сполучником:

Наприклад: Олена не могла пригадати ні якою була бабуся, ні чим вона займалася.

 

Інколи підрядну частину в реченні приєднують сполучні слова, перед якими теж ставиться кома.

Наприклад: День, що розпочавсь, обіцяв стати незабутнім.

Там, де сонце сідає, спалахнуло загравою небо.

До сполучних слів належать займенники: хто, що, який, чий, котрий та прислівники: де, куди, коли, звідки, як.

Якщо в складному реченні збігаються підряд два сполучники, то кома між ними ставиться тільки тоді, коли частину, яка починається другим сполучником, можна опустити без шкоди для будови всього речення. Якщо ж опустити її не можна, кома між двома сполучниками не ставиться.

Наприклад: Мати запевняла, що коли ми їли отак у саду курку, обидва Пірати дивились на нас з тютюну і по-собачому сміялися з нас.

Але:

Вийшли [солдати] до ротного, сміються, дякують Максимові, що, коли б не він, дуже б солоно прийшлося ...

ТИРЕ в складному реченні:

1. В складносурядному:

А) частини виражають причину-наслідок:

Дощ пройшов — і Київ зеленіє (М. Рильський).

Б) швидка зміна подій:

Ще мить - і битва загримить!

2. В складнопідрядному:

Якщо підрядна частина стоїть на початку речення і її треба виділити по смислу:

Коли море спить – вже ніяка сила його не розбудить.

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір" згідно вимог ЗНО.

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/