У знахідному відмінку в тексті вжито іменник

(1) Минали дні, а дощів, так довго очікуваних, не/було. (2) Не/лише сонце, але й усе небо палало, дихало спекою. (3) Степи поступово втрачали свої яскраві барви, свою весняну [...] свіжість. (4) Повітря було наскрізь сухе, не/випадала навіть роса на світанку. (5) Із-за обрію тихо виткнувся ріжечок ледве помітної, синьої хмари, що не/забаром уже закрив собою величезний сектор неба.

  • Степи поступово втрачали свої яскраві барви, свою весняну [...] свіжість.

  • хмари

  • степи

  • Минали дні, а дощів, так довго очікуваних, не/було. 

Тренуємось даліДо змісту

Матеріали для підготовки

Відмінки іменників

http://www.zoofirma.ru/