http://www.zoofirma.ru/

Характеристика тесту з української мови і літератури

Характеристика тесту з української мови і літератури

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 1218 від 08.12.2010 р.).

Загальна кількість завдань тесту - 61.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

1.         Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується чотири або п'ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2.         Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А.

3.         Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. (бланк відповідей Б).

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•          за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 - 1 тестовий бал.

•          за завдання на встановлення відповідності 0 - 1 - 2 - 3 - 4 тестових бали.

•          за завдання з розгорнутою відповіддю 0 - 24 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, - 111.

Композиція завдань у тесті з української мови і літератури ґрунтується на таких засадах:

1.         Спочатку в тесті представлені завдання з української мови, потім - завдання з української літератури, а завершує тест відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).

2.         Завдання в межах предметних складових тесту розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдання з розгорнутою відповіддю.

3.         Завдання в межах кожної з форм розташовуються від простого до складного.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

1. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2005. - 288 с.

2. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. - К.: Грамота, 2005. - 240 с.

3. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2005. - 272 с.

4. Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Педагогічна преса, 2006. - 288 с.

5. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. - К.: Грамота, 2006. - 296 с.

6. Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В., Ляшкевич А. І., Омельчук С. А. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2006. - 272 с.

7. Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2006. - 240 с.

8. Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т., Остаф Я. І. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. - К.: Освіта, 2003. - 272 с.

9. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 288 с.

10. Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої школи. - К.: Вікторія, 2003. - 364 с.

11. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: ВД «Афон», 2004.- 128 с.

12. Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 256 с.

13. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. - К.: Вікторія, 2004. - 288 с.

14. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: ВД «Афон», 2004. - 128 с.

15. Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. - К.:

Освіта, 2002. - 256 с.

16. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 9 кл. середньої школи. - К. : Вікторія, 2003. -

384 с.

17. Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Освіта, 2002. - 208 с.

18. Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 10-11 кл. середньої школи. - К.: Вікторія,

2004. - 448 с.

19. Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 класу. - Київ: Арт-Освіта, 2004. -

334 с.

20. Джерела пружно б'ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл. / Упор. Б. Степанишин. - К.: Арт-Освіта, 2004. - 478 с.

21. Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. - К.: Школяр, 2006. - 528 с.

22. Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу / Упор. Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. - К.: Освіта, 2006 (Ч.1 - 511 с.; Ч.ІІ - 576 с.)

23. Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підруч. для 11 кл. - К.: Освіта, 2006. - 510 с.

www.testportal.gov.ua

Ласкаво просимо в "Світ слова"

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/