http://www.zoofirma.ru/

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕСТУ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 2013

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (затверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, додаток №1 до наказу № 791 від 14.07.2011 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 61.

На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23, 29–36, 37–56). До кожного із завдань подано чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.

2. Завдання на встановлення відповідності (№24–28, 57–60). До кожного завдання

подано інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб

виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної

цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо

абітурієнт правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і

колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (№61). Завдання цієї форми передбачає

створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему (бланк

відповідей Б).

 

Схеми оцінювання завдань тесту з української мови і літератури:

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 тестовий бал:

1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну

відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності (логічні пари) оцінюється в

0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність

(логічну пару); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або

відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю оцінюється від 0 до 20 тестових балів за

критеріями змісту та мовного оформлення:

1. Теза: 0, 1 або 2 тестових бали.

2. Аргументи : 0, 1 або 2 тестових бали.

3а. Приклад із літератури чи інших видів мистецтва: 0, 1 або 2 тестових бали.

3б. Приклад, що є історичним фактом або випадком із життя: 0, 1 або 2 тестових бали.

4. Логічність, послідовність: 0, 1 або 2 тестових бали.

5. Висновок: 0, 1 або 2 тестових бали.

6а. Орфографія та пунктуація: 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

6б. Лексика, граматика та стилістика : 0, 1, 2, 3 або 4 тестових бали.

Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 107.

 

www.testportal.gov.ua

Ласкаво просимо в "Світ слова"

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/