http://www.zoofirma.ru/

Як визначаються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (базовий рівень)?

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється поетапно.

 

 

Під час першого етапу на основі даних комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А та перевірки екзаменаторами завдань із розгорнутою відповіддю (бланки відповідей типу Б) визначається загальний тестовий бал, отриманий абітурієнтом.

Загальний тестовий бал - це арифметична сума балів, отриманих за виконання кожного завдання тесту.

На другому етапі тестові бали, отримані абітурієнтами, переводяться в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів після встановлення порогу «склав/не склав».

Поріг «склав/не склав» визначається експертною фаховою комісією з кожного предмета окремо після проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Точкою відліку шкали 100-200 буде не «0» тестових балів, а значення тестового бала, який відповідає порогу «склав». Абітурієнти, які не подолали поріг «склав», не матимуть права брати участі в конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах України.

Рейтинговий бал визначається окремо з кожного предмета.

У день оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено таблицю переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання з української мови матиме можливість визначити результат пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів скориставшись сервісом, що працюватиме з 21 березня 2015 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника ПЗНО»),

Також можна самостійно визначити кількість тестових балів, набраних під час проходження тестування, за допомогою поданих нижче схем оцінювання завдань тесту.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1-23, 29-33, 34-53) оцінюється в О або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») (№ 24—28, 54-57) оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної логічної пари або відповіді на завдання не надано.

3. Завдання з розгорнутою відповіддю (N0 58) оцінюється від 0 до 20 балів за критеріями змісту та мовного оформлення (див. «Схему оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення)»).

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури базового рівня, - 104

Український центр оцінювання якості освіти

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/