http://www.zoofirma.ru/

Як визначаються результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури (поглиблений рівень)?

Визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється поетапно.

Під час першого етапу на основі даних комплексної автоматизованої обробки бланків відповідей типу А; А+ та перевірки екзаменаторами завдань із розгорнутою відповіддю (бланки відповідей типу Б; Б+) визначається загальний тестовий бал, отриманий абітурієнтом.

Загальний тестовий бал - це арифметична сума балів, отриманих за виконання кожного завдання тесту.

На другому етапі тестові бали, отримані абітурієнтами, переводяться в оцінки за рейтинговою шкалою 100-200 балів після встановлення порогу «склав/не склав».

Поріг «склав/не склав» визначається експертною фаховою комісією з кожного предмета окремо після проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Точкою відліку шкали 100-200 буде не «0» тестових балів, а значення тестового бала, який відповідає порогу «склав». Абітурієнти, які не подолали поріг «склав», не матимуть права брати участі в конкурсному відборі на навчання у вищих навчальних закладах України.

Рейтинговий бал визначається окремо з кожного предмета.

У день оголошення результатів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови на офіційному веб-сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде розміщено таблицю переведення тестових балів у рейтингову шкалу від 100 до 200 балів.

Кожен учасник пробного зовнішнього незалежного оцінювання з

української мови матиме можливість визначити результат пробного зовнішнього незалежного оцінювання за шкалою 100-200 балів скориставшись сервісом, що працюватиме з 21 березня 2015 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (інформаційна сторінка «Особистий кабінет учасника ПЗНО»).

Також можна самостійно визначити кількість тестових балів, набраних під час проходження тестування, за допомогою поданих нижче схем оцінювання завдань тесту.

1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 59-62) оцінюється в 0 або 1 бал: X бал, якщо вказано правильну відповідь; О балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано.

2. Завдання на встановлення правильної послідовності (№ 63-66) оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу та останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; О балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано.

3. Завдання з короткою відповіддю (№ 67-74) оцінюється в 0, 1, або 2 бали: 2 бали, якщо надано повну правильну відповідь на поставлене запитання; 1 бал, якщо надано неповну відповідь; 0 балів, якщо відповідь відсутня або вона не правильна (див. «Схеми оцінювання завдань з короткою відповіддю»).

Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури поглибленого рівня, — 136

Схеми оцінювання завдань з короткою відповіддю

Завдання 67.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Радянська влада заплющувала очі на контрабандне ввезення деякими людьми (студентами, туристами, політиками) товарів з Європи доти, доки ці люди не починали поводитися, на думку влади, нахабно й починали «завозити» в Радянський Союз не лише гарні товари, а й демократичні ідеї, що становили небезпеку для тоталітарної системи. Якщо хтось «стрибав дуже високо», то його відразу ставили на місце, показуючи тим самим, хто тут господар

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь відсутня або вона не правильна

0

Завдання 68.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Життя Мрідули Гош є свідченням можливості духовної єдності людей різних націй (жінка народилася в Індії, живе в Україні, має друзів у Німеччині), тож коли пані Гош бачить Берлінську стіну, вона не може собі навіть уявити, як це взагалі можливо - розділити муром людей однієї нації. 3 дитинства Мрідула знала, що країни можуть з певних причин роз’єднуватися (наприклад, індійська країна розділилася на дві держави - Індію й Пакистан, Бангладеш здобула незалежність) - тоді виникають міждержавні кордони. Водночас у неї викликає глибокий подив ситуація, коли кордон існує у вигляді високого муру, який проходить через місто, де живуть однакові люди, люди однієї нації

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь відсутня або вона не правильна

0

Завдання 69.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

1) відчуження від світу;

2) роз'єднання людей, поколінь, суспільства;

3) ненависть і ворожнеча між людьми;

4) обмеження волі людини;

5) холодна війна;

6) бажання звільнитися від будь-яких обмежень

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Завдання 70.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Таке бачення сірого муру стало результатом переживання Мрідулою Гош спільної зі своїми німецькими друзями радості від зруйнування муру, яким був поділений німецький народ. Зруйнований Берлінський мур став для неї символом волі, незалежності, заперечення обмежень, прагнення до об'єднання та нового яскравого й незвичного життя

Надано повну правильну' відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Завдання 71.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

У 1989 році авторка вірила в те, що Європа ніколи не буде роз’єднаною, «ніколи не матиме таких мурів і не знатиме жахіть, через які пройшли люди». На жаль, і через багато років після цього Мрідула Гош змушена бути свідком конфліктів, непорозумінь і ворожнечі як між державами, так і між людьми. Це переконує жінку в тому, що проблема «подолання скляної завіси, що замінила залізну», усе ще надзвичайно актуальна

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Завдання 72.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Під «сірими мурами» Мрідула Гош розуміє все, що розділяє людей, нації, не дає їм можливості дійти згоди відкрити для себе правду й добитися справедливості. У результаті існування таких мурів виникають такі негативні явища, як-от:

1) засилля монополій, кумівства й корупції;

2) обмеження індивідуальності людини;

3) перешкоджання ініціативності;

4) брак людяності в стосунках між людьми:

5) відсутність бажання змін на краще

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Завдання 73.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Для подолання сірих невидимих мурів необхідно:

  1. шукати правду й боротися за неї;
  2. бути вимогливим до себе;
  3. бути справедливим:
  4. уміти критично мислити, а не жити за чиїмись указівками;
  5. бути ініціативним, шукати можливості для самореалізації;
  6. бути відкритим для інших:
  7. мати свободу вибору й боротися за цю свободу

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Завдання 74.

Змістовий вияв і композиційне оформлення відповіді

Бали

Орієнтовна правильна відповідь:

Зростаючи, дитина повинна відчувати тепло й любов своїх батьків, друзів і всього суспільства. Маленьку людину треба захищати від злигоднів і небезпек жорстокого світу, створюючи для неї нормальні умови для розвитку, які, мабуть, і можна назвати у явними мурами Ці «мури» створюють батьки, вихователі й учителі, різноманітні організації на кшталт ЮНІСЕФ. Такі уявні захисні мури дійсно потрібні в нашому житті

Надано повну правильну відповідь на завдання

2

Надано неповну відповідь на завдання

1

Відповідь на завдання відсутня або вона не правильна

0

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/