http://www.zoofirma.ru/

Нова програма ЗНО для випускників 2020 року. Українська література.

ПРОГРАМА ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ 2020 року  для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти

Українська література

Увага! Програма з української літератури 2019 року - тут.

1. Усна народна творчіть

Загальна характеристика календарно-обрядових, суспільно-побутових і родинно-побутових пісень

Пісні Марусі Чурай. «Віють вітри, віють буйні», «Засвіт встали козаченьки»

Історичні пісні. «Ой Морозе, Морозенку», «Чи не той то хміль»

Тематика, образи, зміст народних дум і балад.

«Дума про Марусю Богу славку»

Балада «Ой летіла стріла»

Учасник (учасниця) ЗНО повинен (повинна) вміти:

- розрізняти, види й жанри усної народної творчості: різновиди календарно-обрядових пісень (щедрівки, колядки, веснянки, русальні, купальські і жниварські пісні); суспільно-побутові, історичні й родинно-побутові пісні; думи, балади;

- визначати провідні мотиви творів усної народної творчості, їхні художні особливості;

- розрізняти літературні роди, види й жанри;

- співвідносити літературний твір із відповідним літературним напрямом, стилем, течією;

- визначати тему, ідею, проблематику літературних творів;

- характеризувати літературних героїв, коментувати їхні вчинки;

- визначати художні образи і їхню роль у літературному творі;

- упізнавати літературних героїв за їхніми цитатними характеристиками й репліками;

- орієнтуватися в сюжетах літературних творів;

- визначати, сюжетні й позасюжетні елементи літературних творів, їхні композиційні особливості; визначати провідні мотиви ліричних творів;

- аналізувати мову літературного твору;

- знаходити художні засоби й визначати їхню роль у літературних творах;

- співвідносити фрагмент літературного твору з його назвою та автором;

- співвідносити письменників з фрагментами їхніх творів, а також з висловами митців та літературних критиків про них та їхні твори;

- знати псевдоніми й справжні імена письменників, належність їх до літературних епох, шкіл, угруповань;

- визначати місце і роль письменника в літературному процесі; пояснювати поняття «розстріляне відродження», «київські неокласики»; «празька школа поетів», «шістдесятництво», «дисидентство »;

- орієнтуватися в основних тенденціях розвитку сучасної літератури;

Учасник (учасниця) ЗНО повинен (повинна) знати такі теоретико-літературні поняття;

- літературні роди: драма, епос (ліро-епос), лірика;

- лірика, її тематичні різновиди та жанри: інтимна, громадянська, патріотична, пейзажна, філософська; верлібр, ліричний вірш, пісня, послання, сонет;

- епос та його жанри: новела, повість, роман, різновиди повісті та роману, усмішка;

- драма та її жанри: власне драма, драма-феєрія, комедія, трагікомедія;

- ліро-епос та його жанри: байка, балада, дума, історична пісня, поема;

- літературні напрями, стилі, течії: бароко, класицизм, реалізм, модернізм: (експресіонізм, імпресіонізм, символізм, неокласицизм, неоромантизм); постмодернізм як явище в сучасному літературному процесі;

- ліричний герой, персонаж, прототип, художній образ;

- тема, ідея, мотив, проблематика художнього твору; конфлікт у драматичному творі;

- композиція художнього твору (сюжет, сюжетні й позасюжетні елементи);

- види комічного: бурлеск, гротеск, гумор, іронія, сарказм, сатира, травестія;

- художні засоби: алегорія, алітерація, алюзія, анафора, антитеза, асонанс, гіпербола, епітет (постійний епітет), епіфора, інверсія, метафора, метонімія, оксиморон, паралелізм, персоніфікація, порівняння, рефрен, риторичне звертання, риторичне запитання, символ, тавтологія

2. Давня українська література

«Повість минулих літ»

(уривки про заснування Києва,

про помсту княгині Ольги)

«Слово про похід Ігорів»

Григорій Сковорода. «De libertate», «Всякому місту — звичай і права», «Бджола та Шершень», афоризми

3. Література кінця XVIII- початку XX ст.

Іван Котляревський. «Енеїда», «Наталка Полтавка»

Тарас Шевченко. «Катерина», «Кавказ», «Сон (У всякого своя доля...)», «І мертвим, і живим, і ненарожденним...», «Заповіт»

Пантелеймон Куліш. «Чорна рада»

Іван Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім’я»

Панас Мирний. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» ((1, 4 частини))

Іван Карпенко-Карий. «Мартин Боруля»

Іван Франко. «Захар Беркут» «Чого являєшся мені у сні?..», «Мойсей»

4. Література XX ст.

Михайло Коцюбинський. «Тіні забутих предків», «Intermezzo»

Василь Стефаник «Камінний хрест»

Ольга Кобилянська. «Valse melancolique»

Леся Українка. «Contra spem spero!», «Лісова пісня»

Микола Вороний. «Блакитна Панна»

Олександр Олесь. «Чари ночі», «О слово рідне! Орле скутий!..»

Павло Тичина. «О, панно Інно...», «Пам’яті тридцяти», «Ви знаєте, як липа шелестить...»

Максим Рильський. «У теплі дні збирання винограду»

Микола Хвильовий. «Я (Романтика)»

Володимир Сосюра. «Любіть Україну!»

Валер’ян Підмогильний. «Місто»

Юрій Яновський. «Майстер корабля»

Остап Вишня. «Моя автобіографія», «Сом»

Микола Куліш. «Мина Мазайло»

Богдан-Ігор Антонич. «Різдво»

Олександр Довженко. «Зачарована Десна»

Андрій Малишко. «Пісня про рушник»

Василь Симоненко. «Ти знаєш, що ти - людина...», «Задивляюсь у твої зіниці...», «Лебеді материнства»

Василь Голобородька «Наша мова»

Олесь Гончар. «Модри Камень»

Григір Тютюнник. «Три зозулі з поклоном»

Василь Стус. «Господи, гніву пречистого…»,

Іван Драч. «Балада про соняшник»

Дмитро Павличко «Два кольори»

Ліна Костенко. «Страшні слова, коли вони мовчать», «Маруся Чурай»

5. Твори українських письменників - емігрантів

Іван Багряний. «Тигролови»

Євген Маланюк. «Уривок з поеми»

6. Сучасний

літературний

процес (кінець ХХ – початок ХХІ століття)

Загальний огляд, основні тенденції. Постмодернізм як літературне явище

 

 

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/