http://www.zoofirma.ru/

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків. Продовження

Читати початок статті чергування приголосних

Також чергуються наступні приголосні звуки (в дієслівних формах і деяких іменниках):

[г] - [ж]: бігти – біжу;

[к]- [ч]: скакати – скачу;

[х] - [ш]: брехати – брешу;

[д] - [д͡ж]: сидіти – сиджу;

[т] - [ч]: крутити – кручу;

[з] - [ж]: казати – кажу;

[с] - [ш]: носити – ношу;

[зд] - [жд͡ж]: їздити – їжджу;

[ст] - [шч]: мастити – мащу;

[б] - [бл]: любити – люблю;

[в] - [вл]: мовити – мовлю;

[м] - [мл]: тямити – тямлю;

[п] - [пл]: купити – куплю;

[ф] - [фл]: рифити – рифлю.


Читати інші теми з розділу "Лексикологія. Фразеологія""Фонетика.Графіка" згідно вимог ЗНО

Голосні звуки

Приголосні тверді і м'які

Приголосні дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Співвідношення звуків і букв

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

Склад

Правила переносу слів в українській мові

Складоподіл

Наголос, наголошені й ненаголошені склади

Наголос продовження: складні слова, логічний наголос

Уподібнення приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків. Продовження

Спрощення в групах приголосних

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Основні випадки чергування у-в

Основні випадки чергування і-й

Зведена таблиця "Класифікація приголосних української мови"

Класифікація приголосних української мови

 

Нове у Блозі: "Фонетичний запис. Зведені правила"

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Теги: зно, тестування, українська мова, фонетика, чергування приголосних звуків, правила мова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/