http://www.zoofirma.ru/

Класифікація приголосних української мови

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Приголосні української мови  класифікуються за наступними критеріями: 1) участь голосу і шуму; 2) місце творення; 3) спосіб утворення; 4) твердість-м’якість; 5) акустичне враження.

За першим критерієм – участь голосу і шуму – приголосні поділяються на сонорні і шумні. Шумні, в свою чергу поділяються на дзвінкі і глухі. Детальніше про них можна прочитати в цій статті.

Другий критерій – місце творення приголосного. Відповідно приголосні звуки поділено на наступні групи:

Губні (активна участь губ) - [б], [п], [в], [м], [ф].

Передньоязикові - [д], [т], [з], [с], [д͡з], [ц], [ж], [ш], [д͡ж], [ч], [л], [р], [н] та [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [д͡з'], [р'].

Середньоязикова - [й].

Задньоязикові - [к], [х], [ґ].

Глоткова - [г].

Третій критерій – спосіб творення. Розрізняють кілька типів способу творення:

Проривні (зімкнені) - [б], [п], [д], [т], [к], [ґ], [д'], [т'].

Щілинні (фрикативні) - [в], [ф], [г], [х], [ж], [ш], [з], [с], [з'], [с'], [й].

Зімкнено-прохідні - [м], [л], [р], [н], [л'], [н'], [р'].

Детальніше: [м], [н], [н'] - носові.

[л], [р], [л'], [р'] - плавні.

[р], [р'] – дрижачі.

Африкати (злитні) – [ц], [ч], [д͡з], [д͡ж], [ц'], [д͡з'].

Четвертий критерій – м’якість-твердість і поділ приголосних української мови за ним в цій статті.

П’ятий критерій – звучання і акустичне враження – розрізняє:

Шиплячі - [ж], [ш], [д͡ж], [ч].

Свистячі - [з], [с], [д͡з], [ц], [з'], [с'], [ц'], [д͡з'].

 

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


Перейти до зведеної таблиці "Класифікація приголосних української мови"

 

Читати інші теми з розділу "Лексикологія. Фразеологія""Фонетика.Графіка" згідно вимог ЗНО

Голосні звуки

Приголосні тверді і м'які

Приголосні дзвінкі та глухі

Позначення звуків мовлення на письмі

Алфавіт

Співвідношення звуків і букв

Звукове значення букв я, ю, є, ї, щ

Склад

Правила переносу слів в українській мові

Складоподіл

Наголос, наголошені й ненаголошені склади

Наголос продовження: складні слова, логічний наголос

Уподібнення приголосних звуків

Уподібнення приголосних звуків. Продовження

Спрощення в групах приголосних

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків

Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Продовження

Основні випадки чергування у-в

Основні випадки чергування і-й


 

Нове у Блозі: "Фонетичний запис. Зведені правила"

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Теги: класифікація приголосних, губні, передньоязикові, середньоязикові, задньоязикові, глоткові, проривні, щілинні, зімкнено прохідні, шиплячі, свистячі, правила мова

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/