http://www.zoofirma.ru/

Фонетика. Транскрипція. Все в одному місці!

 Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

 

Мова – те, що пишемо і читаємо.

Мовлення – те, що говоримо і чуємо.

Фонетика вивчає звуки мовлення.

Мова – те, що пишемо і читаємо.

Мовлення – те, що говоримо і чуємо.

Звуки поділяються на: Голосні: а, е, и, о, у, і

Приголосні: сонорні: Ми винили рій.

Шумні:

Дзвінкі: Буде гоже ґедзю у джазі

Глухі: Хоч шепіт - це фокус

Приголосні тверді і м’які. Завжди м’який Й.

Можуть бути м’якими: Де ти з’їси ці лини, дз. Інші-пом’якшеними.

Транскрипція.

1. Завжди повинен бути наголос і в правильному місці. Виняток – слова з одного складу. Хата

2. Ь - ['] – завжди.

І – [ 'і] завжди.  Сіль

Щ - [шч] завжди. Щука

Ї - [йі] завжди. Їжак

3. Подвоєння приголосних - [:] замість другого. Тонна.

Апостроф - [] (ніяк).

4. Я,Ю,Є - [йа], [йу], [йе]:

А) На початку слова: юнга.

Б) Після голосного: маяк.

В) Після апострофа, Ь: п’є.

В усіх інших випадках Я,Ю,Є - [ 'а], ['у], [ 'е]: пюре.

5. ДЗ, ДЖ - [д͡з ] та [д͡ж] (один звук) в корені слова: дзеркало, джміль.

Але на межі префікса і кореня: ДЖ, ДЗ - [дж], [дз] два звуки. Підземелля.

6. Ненаголошені Е, И - [еи], [ие]. Зелень.

Увага: і не навпаки! Слово «село» має виглядати так: [сеилó], а не [сиелó].

Виняток:

А) дієслівне -ти: [пиесáти], а не [пиесáтие];

Б) прикметникове -ий:[чеирвóниĭ]

7. О перед наголошеним У, І - [оу]. Зозуля.

8. В - [ў] (у нескладовий) коли:

А) "в" стоїть на початку слова перед приголосним. Наприклад, вчора - [ўчóра].

Б) "в" розташоване в кінці слова після голосного. Наприклад, впав - [ўпáў].

В) "в" - всередині слова після голосного перед приголосним. Наприклад, завтра - [зáўтра]

9. Два останні правила спрацьовують також для приголосного [й]. Він переходить в [ĭ] (і нескладовий) у двох випадках:

А) "й" розташований в кінці слова після голосного. Наприклад, дай - [дáĭ].

Б) "й" стоїть після голосного перед приголосним в середині слова. Наприклад, чайний - [чáĭниĭ].

Увага: нескладові пишуться схоже до "у" та "і" лише з дужечками угорі.

Тренування:  чайник, безперервний, вівці.

Уподібнення приголосних: 5 основних правил. Стосується лише двох і більше приголосних підряд.

1. Дзвінкі приголосні перед глухими не змінюються. Наприклад, казка [кáзка].

Винятки: Г - [х] у словах: легко, вогко, кігті, нігті, дьогтю і похідних від них (якщо в слові залишається два приголосних підряд). Тобто: легко [лéхко], легкий [леихкѝĭ], але легенько [леигéн'ко].

2. Глухі приголосні перед дзвінкими – одзвінчуються, тобто міняються на свою дзвінку пару.

Наприклад, футбол – [фудбóл]. Винятків з цього правила немає.

Дзвінкі

[б]

[г]

[ґ]

[д]

[ж]

[д͡ж]

[з]

[д͡з ]

[д']

[з']

[д͡з']

 

Глухі

[п]

[х]

[к]

[т]

[ш]

[ч]

[с]

[ц]

[т']

[с']

[ц']

[ф]

3. У префіксах З перед глухими переходить в [с]. Це стосується таких префіксів: з, роз, без, через.

Наприклад, безперечно – [беиспеирéчно].

4. Уподібнення за м’якістю: Приголосні: Де Ти З’їСи Ці ЛиНи, дз + будь-який м’який = 2 м’яких. Наприклад, пісня – [п'íс'н'а]. Тренуємось: свято.

Увага! Пам’ятаймо, що твердий і м’який звук – це два різні звуки, хоч і позначаються на письмі вони однією буквою. [д]≠ [д'].

5. Складні випадки уподібнення:

- шся – [с':а] (робишся – [рóбиес':а])

- ться – [ц':а] (носиться – [нóсиец':а])

- жся – [з'с'а] (розважся – [розвáз'с'а])

- чся – [ц'с'а] (не скалічся – [неи скал'íц'с'а])

- шці – [с'ц'і] (ромашці – [ромáс'ц'і])

- жці – [з'ц'і] (мережці – [меирéз'ц'і])

- чці; -тці – [ц':і] (квочці – [квó ц':і])

- зж – [ж:] (зжати – [ж:áти])

- зч – [шч] (з чим – [шчим])

- здж – [жд͡ж] (з джурою – [жд͡жýройу])

- зш; - сш – [ш:] (зарісши – [зáр'іш:и])

- тч; - тш – [ч:] (братчик – [брáч:иек])

 

Увага! Тренувальні тести з теми

 Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

 

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Коментарі   

+3 #1 Oleg332 11.01.2016, 19:25
[о^у] не только перед ударной У, но и перед І
Цитата

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/