http://www.zoofirma.ru/

Словозміна дієслів І та II дієвідміни

Увага! Тренувальні тести з теми

 

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Дієслова в українській мові змінюються за особами та числами. Відповідно до голосних в особових закінченнях теперішнього часу всі дієслова діляться на дві дієвідміни.

В першій дієвідміні всі особові закінчення (крім 1 особи однини і 3 особи множини) мають –е- (-є-): пишу, пишеш, пише, пишемо, пишете, пишуть.

В другій дієвідміні всі особові закінчення (крім 1 особи однини і 3 особи множини) мають –и-(-і, -ї-): лежу, лежиш, лежить, лежимо, лежите, лежать.

Існує два способи визначити дієвідміну:

1) поставити дієслово в 3 ос. множини. Якщо закінчення:

-уть, -ють – І дієвідміна (читати – читають, знати – знають);

-ать , -ять –  II дієвідміна (любити – люблять, говорити – говорять).

2) за основою інфінітива (частина слова без - ти )

 

Умова

Приклад

Дру-га

діє-

від-

міна

Випадні суфікси:

1. дієслово в інфінітиві має суфікси -и-, -і- (-ї-),

2. ж, ч, ш, щ + суфікс -а-,

які зникають у 1 особі однини

доїти [дойіти] – дою[дойу](-і- випадає),

кричати – кричу (-а- після шиплячого, випадає),

стелити – стелю (-и- випадає)

Винятки: бігти, спати, стояти, боятися (належать до ІІ дієвідміни)

Пер-ша

діє-

від-

міна

усі інші дієслова:

з іншими суфіксами,

із суфіксами -и-, -і- (-ї-), які не випадають,

із суфіксом -а- не після згаданих приголосних

полоти (відсутні згадувані суфікси),

сипати (-а- не після шиплячих),

червоніти (-і- зберігається:

червонію)

Винятки: хотіти, гудіти, жати, іржати, ревіти, слати, сопіти (належать до І дієвідміни)

 

Словозміна:

Перша дієвідміна

 

Однина

Множина

1 особа

2 особа

3 особа

ллю, везу, купую

ллєш, везеш, купуєш

ллє, везе, купує

ллємо, веземо, купуємо

ллєте, везете, купуєте

ллють, везуть, купують

Друга дієвідміна

 

Однина

Множина

1 особа

2 особа

3 особа

лечу, сиджу, бачу

летиш, сидиш, бачиш

летить, сидить, бачить

летимо, сидимо бачимо

летите, сидите, бачите

летять, сидять, бачать

 

Є кілька дієслів, що мають окремий спосіб зміни.

 

Однина

Множина

1 особа

2 особа

3 особа

дам, їм, відповім

даси, їси, відповіси

дасть, їсть, відповість

дамо, їмо, відповімо

дасте, їсте, відповісте

дадуть, їдять, відповідять

(краще: дадуть відповідь)

 

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

 

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/