http://www.zoofirma.ru/

Творення форм наказового способу дієслів

Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Увага! Слід бути зосередженим, виконуючи завдання із наказовим способом, адже навіть одна зайва, пропущена або не та літера може вплинути на результат.

Дієслова у наказовому способі використовуються для вираження наказу, заклику, заохочення до дії. Численні «піди і зроби», які ми чуємо щодня, - це, власне, і є наказовий спосіб.

Створити наказовий спосіб можливо за допомогою двох типів закінчень, які додаються до основи теперішнього часу: дієслово в третій особі множини – відкинути закінчення УТЬ, АТЬ.

Як бачимо, для 1 особи однини (я), та 3 особи однини (він, вона, воно) і множини (вони) окремої форми наказового способу немає, вони створюються описово: хай (нехай) + дієслово (нехай прочитаю, хай відчують, нехай купить).

До 1 типу належать дієслова (відповідно в наказовому способі мають закінчення -и, -ім(о), -іть):

а) з наголошеним закінченням: прати (інфінітив) – перуть (3 особа множини) – пер (основа теперішнього часу) – перѝ (наголос на закінченні), отже перімо, періть; товкти – товчуть – товчѝ, товчімо, товчіть; знайти – знайдуть – знайди, знайдімо, знайдіть.

Увага! Наголошую ще раз, зміна навіть однієї літери – змінює значення всього слова: знайдімо (наказовий спосіб) – знайдемо (складна форма майбутнього часу).

б) із наголошеним префіксом ви-: вѝсуши, вѝсушімо, вѝсушіть, вѝдери, вѝдерімо, вѝдеріть, бо без префікса ці дієслова потрапляють під дію попереднього правила: сушѝ, дерѝ.

в) із випадним суфіксом -ну- в інфінітиві після приголосного: тягнути, тому тягни, тягнімо, тягніть; замовкнути, тому замовкни, замовкнімо, замовкніть; брязнути, тому брязни, брязнімо, брязніть.

г) з основою на -л- або -р- після приголосного: кресли, креслім(о), кресліть; мимри, мимріть, мимрімо.

До 2 типу належать всі інші дієслова (відповідно в наказовому способі мають закінчення: нульове, -мо, -те).

а) з основою на голосний: читати (виділена основа) – читають ([читáйут']) (виділено закінчення, яке слід відкинути, щоб зробити форму наказового способу) – читай, читаймо, читайте; сідати – сідають – сідай, сідаймо, сідайте.

б) з основою на б, п, в, м, ж, ч, ш, щ, р: кликати – кличуть – клич, кличмо, кличте; вір, вірмо, вірте; відправ, відправмо, відправте.

в) з основою  на д, т, з, с, л, н, причому ці приголосні пом’якшуються: порадити – порадять –порадь, порадьте, порадьмо; лізь, лізьмо, лізьте; винось, виносьмо, виносьте; глянь, гляньмо, гляньте.

Увага!

Від дієслова їсти наказовий спосіб: їж, їжмо, їжте;

для дієслів доповісти – доповідай (від доповідати), доповідаймо, доповідайте.

розповісти – розповідай (від розповідати), розповідаймо, розповідайте.

Увага!

Наказовий спосіб твориться від основи теперішнього часу: дієслово в третій особі множини – закінчення, то ж суфікси -ува- (-юва-), присутні в інфінітиві деяких дієслів, зникають: танцювати – танцюють – танцюй, танцюймо, танцюйте; працювати – працюють – працюй, працюймо, працюйте.

Дієслова наказового способу вживаються також і з -ся (-сь): усміхайся, усміхаймось, усміхайтеся.

Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/