http://www.zoofirma.ru/

Цей загадковий прийменник ПО

Увага! Тренувальні тести з теми

Немає нічого гіршого аніж відсутність правил. До однієї з таких тем належить вживання прийменника ПО. Адже коли і як його використовувати нам доводиться орієнтуватися на мовне чуття. Додає жару ще й те, що в російській мові саме цей прийменник набагато частіше вживають, аніж в українській. Ось частковий перелік словосполучень, де показано різницю у побудові конструкцій.

 

Російською мовою

Українською мовою

по

свидетельству

собственному желанию

поручению

приказу

указанию

профессии

определенным обстоятельствам

правилам

прямому назначению

подсчетам

за

свідченням

власним бажанням

дорученням

наказом

вказівкою

професією

певних обставин

правилами

призначенням

підрахунками

по

вопросам

инициативе

истории

многим причинам

случаю

соревнования по стрельбе

з

питань

ініціативи

історії

багатьох причин

нагоди

змагання зі стрільби

по

заказу

требованию

предложению

моему адресу

улице проживаю

теме

на

замовлення

вимогу

пропозицію

мою адресу

вулиці живу

тему

(по)

курсы по изучению

комиссия по составлению актов

мероприятия по обеспечению

фирма по изготовлению

(для)

курси для вивчення

комісія для складання актів

заходи для (щодо) забезпечення

фірма для виготовлення

по

получению удостоверения

возвращению

отъезду

рассмотрению

після

одержання посвідчення

повернення

від'їзду

розгляду

по

служебным делам

выходным

всем направлениям

у (в)

службових справах

вихідні

усіх напрямках

(по)

демократическая по содержанию

сообщить по телефону, по факсу

большой по объему

передать по телеграфу

план по заготовке

опыт по работе

работают по много лет

(без

прийменника)

демократична, змістом

повідомити телефоном, факсом

великий обсягом

переказати телеграфом

план заготівлі

досвід роботи

працюють багато років

по

техническим причинам

через

через технічні причини

по

заявках

(відповідно до)

відповідно до заявок

(по)

дежурный по классу

приказ по отделению

специалист по менеджменту

коллеги по работе

по возможности

(по)

черговий по класу

наказ по відділенню

спеціаліст по менеджменту

колеги по роботі

по можливості

 

Як бачимо, лише невеличка частинка словосполучень використовує ПО однаково в обох мовах.

Тому з прийменником ПО доводиться вчити як саме і коли саме він вживається. Зокрема мовознавець Олександра Сербенська наводить такі випадки вживання:

«В українській мові прийменник по вживають з іменниками, займенниками, числівниками; конструкції з ними виражають такі відношення:

а) часові: “по обіді”, “маю відпустку по 15 березня”, “приїду по святах” (іноді можна замінити іменником у родовому відмінку з прийменником після – “після свят”);

б) об’єктні: “погладити по голові”, “по коліна у воді”;

в) мети: “пішов по воду”, “поїхав по ноутбук”;

г) кількісні відношення: “по 15 осіб у групі”, “працює по 10 годин на добу”;

д) найчастіше вживаємо цей прийменник на позначення просторових відношень: “по садочку ходжу”, “по діброві вітер”».


Увага! Тренувальні тести з теми

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/