http://www.zoofirma.ru/

Частка

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Частка — це службова частина мови, яка надає словам чи реченням певних смислових чи

емоційно-експресивних відтінків або служить для творення морфологічних форм та нових

слів.

Розряди часток за значенням

1. Фразові частки - увиразнюють один із компонентів речення або виражають ставлення мовця до змісту всього:

1) вказівні: ось, онде, он, осьде, от, оце;

2) означальні: якраз, саме, точно, справді, власне, рівно (стільки);

3) обмежувально-видільні: лише, тільки, хоч, хоча б, навіть, уже, таки;

4) підсилювальні: і, й, та, навіть, аж таки, ой.

2. Модальні частки - виражають відношення змісту висловлювання до дійсності і мовця до змісту:

1) стверджувальні: так, еге ж, атож, аякже, авже ж;

2) заперечні: не, ні, ані (нікого);

3) спонукальні: хай, нехай, ну, давай, бодай (ну, сідай);

4) власне модальні: навряд чи, ба, ну, чи не (навряд чи побачимо);

5) питальні: невже, хіба, чи (невже знайшов?);

6) емоційно-експресивні: що за, як (що за дивина!)

3. Словотворчі частки – поєднуються з іншими словами, творять нові слова: будь-, -небудь, казна‑, хтозна-, аби-, де-, -сь, не-, ні-, ані-, б, би,

же, ж (будь-хто, абиде, ніколи, шукай же).

4. Формотворчі частки - творять форми слів:

1) утворюють форми ІІІ особи наказового способу: хай, нехай (нехай пише);

2) утворюють прикметники і прислівники найвищого ступеня порівняння: най-, як-, що- (найсильніший, якнайкраще);

3) утворюють зворотні дієслова: -ся (‑сь) (посміхнися);

4) утворюють форми дієслів умовного способу: би (б) (знайшов би).

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно з вимогами ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/