http://www.zoofirma.ru/

Види сполучників

Увага! Тренувальні тести з теми

За значенням сполучники поділяються на дві групи:

1. Сурядності:

1) єднальні: і (й), та (у значенні і), і…і, ні…ні, ані…ані, також, як…так, не лише(не тільки)…а й;

2) протиставні: а, але, та (у значенні але), зате, проте, однак, так;

3) розділові: або, чи, хоч, або…або, чи…чи, то…то, не то…не то, хоч…хоч.

2. Підрядності:

1) обставинні:

– часові: коли, поки, доки, поки не, щойно, відтоді як, перш ніж, як тільки, скоро, в міру того, після того як, з того часу як, тільки, як, ледве.

– причинові: бо, тому що, тим що, через те що, оскільки, завдяки тому що, у зв’язку

з тим що;

– умовні: якщо, якби, як, аби, коли, коли б, як тільки, якщо...то

– мети: щоб, щоби, для того щоб, аби, з тим щоб;

– допустові: хоч, хоча, дарма що, хай, нехай, незважаючи на те що;

– наслідкові: так що, так що аж, так що й;

– порівняльні: як, що, мов, наче, неначе, начебто, неначебто, мовби, немов, немовби;

– міри та ступеня: аж, що аж, що й, щоб, що, як, чим, тим, мов, наче, неначе, ніби, ніж:

2) з’ясувальні: що, щоб, як, ніби.

3) означальні: що, щоб, неначе, ніби, як

Сполучники необхідні в мові для зв’язку однорідних членів речення або частин складного речення. Так само, як і прийменники, сполучники не мають лексичного значення і в реченні не виконують жодної – синтаксичної ролі: Федько все робить вчасно і бездоганно.

Серед сполучників є багато синонімічних, які в реченні можуть заміняти один одного (у межах кожної групи). Деякі сполучники підрядності (напр., що, як, щоб) можуть виражати різні відношення між частинами складного речення.

Окремі сполучники можуть уживатися і при сурядному, і при підрядному зв’язку:

Хоч мороз і припікає, але дітворі весело. – підрядний зв’язок;

А добра всякого – хоч скотини, хоч поля – чимало (Г. Квітка-Основ’яненко). – сурядний зв’язок.

Пам’ятка!

Як підрядні сполучники у складнопідрядних реченнях часто виступають сполучні слова. Кількість яких поповнюється внаслідок переходу займенників і прийменників:

1) займенники: який, чий, котрий, скільки;

2) займенники в сполученні з прийменниками: від чого, від того, за що, за те, через те, через це, через що;

3) займенники, ускладнені частками: хто не, хто б не, що не, щоб не, який не, який би не, скільки не, скільки б не;

4) прислівники: де, куди, звідки, відкіль, звідкіль, відкіля, як;

5) прислівники, ускладнені частками: де не, де б не, куди не, куди б не, звідки не, звідки б не, як не, як би не.

Сполучні слова, на відміну від сполучників, відповідають на питання, виступають у ролі основних та другорядних членів речення і разом з тим виконують функцію сполучників.

Увага! Тренувальні тести з теми

 

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія""Будова слова. Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/