http://www.zoofirma.ru/

Розповідне, питальне, спонукальне речення

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

За метою висловлювання речення поділяються на:

1. Розповідне речення містить інформацію, повідомлення про факти, явища, події або відповідь на поставлене питання. У кінці розповідного речення ставиться крапка (або три крапки, якщо воно не закінчене):

Французький мандрівник XVII століття П'єр Шевальє писав про українську мову, що вона дуже ніжна й сповнена пестливих виразів та надзвичайно витончених зворотів (За А. Матвієнком).

Розповідні речення мають свою інтонацію, що характеризується спокійним тоном, який підвищується на головній частині і спадає в кінці речення:

А вранці полк вийшов на відкрите узлісся і, вражений, зупинився в німому зачаруванні (О. Гончар).

2. Питальне речення виражає питання за допомогою певних слів (займенників, прислівників, часток: хто, що, чий, чи, невже, хіба, де, коли, як, чому та інші) або інтонації. У кінці питального речення ставиться знак питання:

Який же вік гірських порід? Коли і як вони утворилися? (В. Бондар) В якім лісі нема листя? Під яким кущем ховається заєць у дощ? Що дістане зубами потилицю? (Нар. загадки)

УВАГА! Питальні речення, які не потребують відповіді, називаються риторичними:

Хто зможе випити Дніпро? (М. Рильський)

Риторичні питання використовуються як засоби виразності в художній творчості, бо передають роздуми або виражене у питальній формі спонукання до дії:

Чом, чом, чом, земле моя, так люба ти мені? (Народна творчість)

3. Спонукальне речення містить у собі волевиявлення: наказ, пораду, заклик, прохання, спонукання. Спонукальне речення можна впізнати за дієсловами в наказовому способі. Детальніше про наказовий спосіб – тут.

У кінці спонукальних речень ставиться крапка, а якщо спонукання висловлюється у підсилено-емоційній формі, з окличною інтонацією, то ставиться знак оклику:

Сміливо ж, браття, до праці ставайте (Б. Грінченко).

Виростай, дитино, й пам’ятай:

Батьківщина — то найкращий край!

(Д. Павличко)

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія", "Будова слова.Словотвір,"Синтаксис.Пунктуація" згідно вимог ЗНО.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/