23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

  • молотьба [молот'ба], знання [знан':á]

  • дощ [дошч], ґанок [гáнок]

  • безстрашний [беизстрáшниĭ], камерний [кáмерниĭ]

  • авіація [ав′іáц′ійа], багаття [багáт’:а]

  • моряк [морйáк], ящірка [йáшч’ірка]

До змісту
http://www.zoofirma.ru/