23. Правильну вимову відображає фонетичний запис слів у рядку

  • моряк [морйáк], ящірка [йáшч’ірка]

  • щастя [шчáс'т'а], жінка [ж’íнка]

  • молотьба [молот'ба], знання [знан':á]

  • абонемент [абонимéнт], критика [крѝтика]

  • няньчити [н'áнчити], промінчик [пром'íн'чик]

До змісту
http://www.zoofirma.ru/