http://www.zoofirma.ru/

Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

06.12.2010 № 1207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04.01.2011 за № 6/18744


Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти

1.         Апеляційна комісія Українського центру оцінювання якості освіти створюється з метою захисту прав осіб, які проходили зовнішнє незалежне оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), і розгляду в установлені строки апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання (далі – апеляційна заява).

2.         Це Положення визначає основні функції та особливості діяльності апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти (далі – апеляційна комісія).

3.         Дія цього Положення поширюється на апеляційну комісію, фахові групи, залучені до розгляду апеляційних заяв, регіональні центри оцінювання якості освіти, осіб, які проходили зовнішнє оцінювання та подали апеляцію (далі – заявники).

4.         Апеляційна комісія у своїй діяльності керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти та цим Положенням.

5.         Під час розгляду апеляційної заяви комісією встановлюються: об’єктивність оцінювання відповідей заявника на тестові завдання відкритого типу; правильність визначення кількості балів під час автоматизованої обробки бланків відповідей; належність особі результату, отриманого за виконання тесту з відповідного предмета.

6.         Процедури подання заявником апеляційної заяви, її розгляд, реалізація прийнятого апеляційною комісією рішення визначено Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2011 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1207.

7.         Апеляційна комісія має право:

одержувати в установленому порядку від працівників Українського та регіональних центрів оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування інформацію та документи (бланки відповідей, аудиторні протоколи проведення зовнішнього оцінювання, акти, складені під час проведення тестування тощо), необхідні для виконання покладених на неї завдань; залучати кваліфікованих фахівців для встановлення об’єктивності перевірки екзаменаторами відповідей на тестові завдання відкритого типу з української мови та літератури, російської та іноземної мов; у разі потреби запрошувати на засідання комісії заявника з метою отримання додаткової інформації, необхідної для прийняття остаточного рішення.

8.         У разі неправомірного використання членами апеляційної комісії своїх повноважень вони несуть відповідальність, що передбачена чинним законодавством України.

9.         До складу апеляційної комісії входять заступники директора Українського центру оцінювання якості освіти, керівники структурних підрозділів Українського центру оцінювання якості освіти, а також представники Міністерства освіти і науки, загальноосвітніх і вищих навчальних закладів, громадських організацій (за згодою).

10.       Очолює роботу апеляційної комісії один із заступників директора Українського центру оцінювання якості освіти.

11.       Персональний склад апеляційної комісії (не менше п’яти осіб) затверджується наказом директора Українського центру оцінювання якості освіти. Цим же наказом призначається відповідальний секретар комісії (один або декілька), який не є її членом і не має права голосу під час прийняття рішень.

12.       При апеляційній комісії створюються фахові групи з числа кваліфікованих педагогічних, науково-педагогічних працівників, які здійснюють повторну перевірку виконання тестових завдань відкритого типу з української мови та літератури, російської та іноземної мов.

13.       Технічну перевірку здійснює група фахівців, що створюється з числа працівників Українського центру оцінювання якості освіти.

14.       У процесі формування персонального складу комісії, фахових груп враховується професійна компетентність кожного її члена, а також можливість неупередженого розгляду ними апеляційних заяв щодо результатів.

15.       Організацію роботи апеляційної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд апеляційних заяв щодо результатів, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації забезпечує її голова.

16.       Документами про діяльність апеляційної комісії, що зберігаються протягом року, є: апеляційні заяви щодо результатів зовнішнього оцінювання; протоколи засідань комісії; матеріали, необхідні для розгляду апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього оцінювання.

17.       Рішення апеляційної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти І.Л. Лікарчук

 

Ласкаво просимо в "Світ слова"

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/