http://www.zoofirma.ru/

Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України

06.12.2010 № 1207

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

04.01.2011 за № 7/18745

Положення про регламентну комісію регіонального центру оцінювання якості освіти

1.  Регламентна комісія регіонального центру оцінювання якості освіти (далі – регламентна комісія) – колегіальний орган у системі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – зовнішнє оцінювання), що створюється при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

2.  Регламентна комісія створюється з метою: колегіального вирішення питань, що належать до компетенції регламентної комісії відповідно до Порядку проведення зовнішнього оцінювання у 2011 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2010 № 1207; захисту прав осіб, які проходили зовнішнє оцінювання, та розгляду їх апеляційних заяв щодо порушень процедури проведення зовнішнього оцінювання, які, на їх думку, негативно вплинули на результати виконання тестових завдань (далі – апеляційна заява про порушення процедури).

3.  У своїй діяльності регламентна комісія керується чинним законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Українського центру оцінювання якості освіти, цим Положенням.

4.  Положення про регламентну комісію визначає основні функції, права комісії та порядок організації її діяльності.

5.  Дія Положення поширюється на регламентні комісії регіональних центрів оцінювання якості освіти.

6.  Регламентна комісія має право:

одержувати в установленому порядку від працівників регіонального центру оцінювання якості освіти, персоналу пунктів тестування та пунктів обробки результатів проходження абітурієнтами зовнішнього оцінювання іншу інформацію та документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань, у встановлених законом межах;

у разі необхідності організації додаткового розгляду для прийняття остаточного рішення на засідання регламентної комісії запрошувати заявника, осіб, залучених до проведення зовнішнього оцінювання;

здійснювати в межах своєї компетенції запити до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я тощо.

7.  У разі неправомірного використання наданих прав члени регламентної комісії несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, у тому числі за розголошення конфіденційної інформації про заявника.

8.  До складу регламентної комісій (не менше як п’ять осіб) входять представники регіонального центру оцінювання якості освіти, місцевих органів управління освітою, закладів охорони здоров’я та інші (за згодою). Очолює роботу регламентної комісії голова.

9.  Склад регламентної комісії затверджується наказом директора регіонального центру оцінювання якості освіти не пізніше ніж за п’ять днів до початку реєстрації осіб, які бажають пройти зовнішнє оцінювання.

10.       Організацію роботи регламентної комісії, своєчасний та об’єктивний розгляд звернень, ведення справ, дотримання встановленого порядку збереження документів і конфіденційної інформації забезпечує її голова.

11.       Документами регламентної комісії, що зберігаються протягом року після завершення встановленого строку розгляду апеляційних заяв щодо порушень процедури тестування, є:

протоколи засідання комісій;

апеляційні заяви про порушення процедури;

необхідні матеріали для розгляду апеляційних заяв (письмові пояснення громадських спостерігачів, персоналу пункту тестування щодо обставин звернення тощо).

12.       Рішення регламентної комісії приймається більшістю голосів за умови присутності не менше ніж 2/3 від загальної кількості членів комісії. У разі рівної кількості голосів «за» та «проти» приймається рішення, яке підтримав голова комісії.

Директор Українського центру оцінювання якості освіти І.Л. Лікарчук


Ласкаво просимо в "Світ слова"

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/