http://www.zoofirma.ru/

Проект нової редакції "Умови прийому до вищих навчальних закладів України у 2012 році" - 10

X. Цільовий прийом до вищих навчальних закладів

10.1. За цільовими направленнями до вищих навчальних закладів державної та комунальної форм власності особи зараховуються у випадках і  у порядку, передбаченому законодавчими актами.

10.2. Цільовий прийом організовується:

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 р. № 1159 “Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості”;

відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Міністерства оборони України військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу, випускники поточного року військового ліцею та ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою зараховуються до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, що здійснюють підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського, сержантського та старшинського складу.

10.3. Особи, які вступають до вищих навчальних закладів на підготовку за державним замовленням на умовах цільового прийому згідно з установленими квотами, додають направлення, видане відповідними органами освіти Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (для закладів I - II рівнів акредитації - відповідними органами освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій), а також міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади.

10.4. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків обсягу державного замовлення на підготовку фахівців з кожної спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків – у вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного транспорту, митної служби і 25 відсотків – в інших вищих навчальних закладах.

10.5. Учасники цільового прийому зараховуються за окремим конкурсом на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань). Конкурс відбувається відповідно до конкурсного бала, визначеного на загальних засадах для цієї категорії вступників.

10.6. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/