http://www.zoofirma.ru/

Антоніми

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Антоніми – це слова з протилежним лексичним значенням, однак поєднані певним спільним фактором, наприклад: високий – низький (зріст), товстий – худий (статура), веселий – сумний (настрій). Як бачимо, антоніми поєднуються у пари. Багатозначні слова можуть входити у різні антонімічні пари з різним відтінками своїх значень. Наприклад, важка скриня – легка скриня; важка хода – плавна хода; важке завдання – просте завдання.

Структурно антоніми діляться на дві групи:

1. Однокореневі антоніми, або афіксальні, що творяться за допомогою додавання префіксів: доля – недоля, свіжий – несвіжий, революція – контрреволюція, приватизація – реприватизація, чесний – безчесний;

2. Різнокореневі антоніми: день – ніч, назад – вперед, мокрий – сухий, працювати – ледарювати.

Деякі слова в українській мові антонімів не мають. По перше, власні назви (імена і географічні назви), конкретні іменники, такі як «будинок», «око», «лава», всі числівники та деякі займенники, вузькі терміни: сума, розчинник, іменник, багато прикметників і дієслів. Адже у багатьох із них не можливо виділити два крайніх прояви або стани, що лежить в основі антонімії. Це явище активно використовується письменниками для створення антитези. Детальніше дивитись тут.

Короткий словник антонімів української мови - на цій сторінці.

 

Увага! Тренувальні тести з теми

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також інші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія" згідно вимог ЗНО:

Лексикологія як учення про слово

Ознаки слова як мовної одиниці

Лексичне значення слова

Багатозначні й однозначні слова

Пряме та переносне значення слова

Омоніми

Види омонімів

Синоніми

Види синонімів

Види антонімів

Лексика української мови за походженням

Власне українська лексика

Лексичні запозичення з інших мов

Приклади запозичень з різних мов

Загальновживані слова

Професійна лексика

Діалектна лексика

Розмовна лексика

Терміни

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання

Застарілі й нові слова (неологізми)

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика (продовження)

Поняття про стійкі сполуки слів і вирази

Фразеологізми

Джерела походження фразеологізмів

Приказки, прислів'я, афоризми

Додати коментар


Захисний код
Оновити

http://www.zoofirma.ru/