http://www.zoofirma.ru/

Notice: Undefined variable: yoo_cgs in /home/svitslov/domains/svitslova.com/public_html/templates/yoo_everest/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 147

Ознаки слова як мовної одиниці.

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!

Слово – це одна з основних мовних одиниць. Воно слугує для називання усіх предметів, почуттів, явищ і так далі. За допомогою слів ми мислимо і виражаємо свої думки.

Серед ознак слова як мовної одиниці виділяють наступні:

  1. Слово – це певний порядок звуків.
  2. Слово має наголошений і може мати і ненаголошені склади.
  3. Слово називає явища, предмети і т.д., тобто має значення.
  4. Слово складається з морфем, менших мовних одиниць, таких як основа, корінь, закінчення, суфікс, префікс.
  5. Слово пов’язане за змістом і граматично з іншими словами.
  6. Слово може мати різні граматичні форми.
  7. Слово виконує синтаксичні функції.

Вся лексика поділяється на дві групи:

  1. Самостійні слова мають і лексичне, і граматичне значення. До самостійних належать більшість частин мови: іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово, прислівник.
  2. Службові ж слова мають лише граматичне значення. Службовими частинами мови є прийменники, сполучники і частки.

Увага! Тренувальні тести

Запускаємо Youtube канал "Світу слова" - приєднуйся!


автор - Леся Скорик © "Світ слова"

Читайте також в Блозі. Мова: Розрізняємо службові частини мови

Iнші теми розділу "Фонетика" та "Лексикологія. Фразеологія" згідно вимог ЗНО:

Лексикологія як учення про слово

Лексичне значення слова

Багатозначні й однозначні слова

Пряме та переносне значення слова

Омоніми

Види омонімів

Синоніми

Види синонімів

Антоніми

Види антонімів

Лексика української мови за походженням

Власне українська лексика

Лексичні запозичення з інших мов

Приклади запозичень з різних мов

Загальновживані слова

Професійна лексика

Діалектна лексика

Розмовна лексика

Терміни

Лексика української мови з погляду активного й пасивного вживання

Застарілі й нові слова (неологізми)

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика

Нейтральна й емоційно забарвлена лексика (продовження)

Поняття про стійкі сполуки слів і вирази

Фразеологізми

Джерела походження фразеологізмів

Приказки, прислів'я, афоризми

Теги: зно, українська мова, лексикологія і фразеологія, ознаки слова, мовна одиниця, правила мова

Додати коментар


Захисний код
Оновити


Notice: Undefined variable: yoo_cgsi in /home/svitslov/domains/svitslova.com/public_html/templates/yoo_everest/warp/systems/joomla/layouts/com_content/article/default.php on line 149
http://www.zoofirma.ru/